زبان ها

حمل و نقل هوایی واقعی (موضوعات 22)

این محل برای حمل و نقل هوایی در مورد دنیای واقعی صحبت کنید. عکس های جالب، فیلم، حقایق ...
موضوع پاسخ ها / نمایش آخرین ارسال
موضوع آیکون
موضوع شروع شده، ماه 3 2 هفته پیش، توسط Dariussssss
آخرین ارسال 3 هفته ماه 2 پیش
by Dariussssss
پاسخ ها:0
نمایش ها:1352
آخرین ارسال by Dariussssss
ماه 3 2 هفته پیش
موضوع آیکون
موضوع شروع شده، ماه 2 3 هفته پیش، توسط Dariussssss
آخرین ارسال 2 هفته ماه 3 پیش
by Dariussssss
پاسخ ها:0
نمایش ها:1205
آخرین ارسال by Dariussssss
ماه 2 3 هفته پیش
موضوع آیکون
موضوع شروع شده، ماه 3 3 هفته پیش، توسط Dariussssss
آخرین ارسال 3 هفته ماه 3 پیش
by Dariussssss
پاسخ ها:4
نمایش ها:1912
آخرین ارسال by Dariussssss
ماه 3 3 هفته پیش
موضوع آیکون
موضوع شروع شده، ماه 1 4 هفته پیش، توسط Colonelwing
آخرین ماه ارسال 1 4 هفته پیش
by Colonelwing
پاسخ ها:6
نمایش ها:1835
آخرین ارسال by Colonelwing
ماه 1 4 هفته پیش
موضوع آیکون
موضوع شروع شده، ماه 2 4 هفته پیش، توسط Colonelwing
آخرین ماه ارسال 1 4 هفته پیش
by pramodh
پاسخ ها:3
نمایش ها:2535
آخرین ارسال by pramodh
ماه 1 4 هفته پیش
موضوع آیکون
موضوع شروع شده، ماه 1 4 هفته پیش، توسط Colonelwing
آخرین ماه ارسال 1 4 هفته پیش
by Colonelwing
پاسخ ها:0
نمایش ها:1962
آخرین ارسال by Colonelwing
ماه 1 4 هفته پیش
موضوع آیکون
موضوع شروع شده، ماه 1 4 هفته پیش، توسط Colonelwing
آخرین ماه ارسال 1 4 هفته پیش
by Colonelwing
پاسخ ها:0
نمایش ها:1581
آخرین ارسال by Colonelwing
ماه 1 4 هفته پیش
موضوع آیکون
موضوع شروع شده، ماه 2 4 هفته پیش، توسط Colonelwing
آخرین ارسال 2 هفته ماه 4 پیش
by Gh203stRider0
پاسخ ها:3
نمایش ها:2272
آخرین ارسال by Gh203stRider0
ماه 2 4 هفته پیش
موضوع آیکون
موضوع شروع شده، ماه 2 4 هفته پیش، توسط Dariussssss
آخرین ارسال 2 هفته ماه 4 پیش
by Dariussssss
پاسخ ها:0
نمایش ها:2053
آخرین ارسال by Dariussssss
ماه 2 4 هفته پیش
موضوع آیکون
موضوع شروع شده، ماه 3 4 هفته پیش، توسط Gh203stRider0
آخرین ارسال 2 هفته ماه 4 پیش
by Gh203stRider0
پاسخ ها:5
نمایش ها:1984
آخرین ارسال by Gh203stRider0
ماه 2 4 هفته پیش
موضوع آیکون
موضوع شروع شده، ماه 4 4 هفته پیش، توسط Colonelwing
آخرین ارسال 3 هفته ماه 4 پیش
by Colonelwing
پاسخ ها:5
نمایش ها:2015
آخرین ارسال by Colonelwing
ماه 3 4 هفته پیش
موضوع آیکون
موضوع شروع شده، ماه 4 4 هفته پیش، توسط Colonelwing
آخرین ارسال 3 هفته ماه 4 پیش
by Gh203stRider0
پاسخ ها:8
نمایش ها:1878
آخرین ارسال by Gh203stRider0
ماه 3 4 هفته پیش
موضوع آیکون
موضوع شروع شده، ماه 3 4 هفته پیش، توسط Dariussssss
آخرین ارسال 3 هفته ماه 4 پیش
by Colonelwing
پاسخ ها:3
نمایش ها:2102
آخرین ارسال by Colonelwing
ماه 3 4 هفته پیش
موضوع آیکون
موضوع شروع شده، ماه 3 4 هفته پیش، توسط Colonelwing
آخرین ارسال 3 هفته ماه 4 پیش
by Colonelwing
پاسخ ها:0
نمایش ها:1794
آخرین ارسال by Colonelwing
ماه 3 4 هفته پیش
موضوع آیکون
موضوع شروع شده، ماه 3 4 هفته پیش، توسط Colonelwing
آخرین ارسال 3 هفته ماه 4 پیش
by Gh203stRider0
پاسخ ها:3
نمایش ها:1835
آخرین ارسال by Gh203stRider0
ماه 3 4 هفته پیش
موضوع آیکون
موضوع شروع شده، ماه 4 4 هفته پیش، توسط Colonelwing
آخرین ارسال 3 هفته ماه 4 پیش
by Gh203stRider0
پاسخ ها:1
نمایش ها:1588
آخرین ارسال by Gh203stRider0
ماه 3 4 هفته پیش
موضوع آیکون
موضوع شروع شده، ماه 2 5 هفته پیش، توسط Dariussssss
آخرین ارسال 3 هفته ماه 4 پیش
by Gh203stRider0
پاسخ ها:4
نمایش ها:2303
آخرین ارسال by Gh203stRider0
ماه 3 4 هفته پیش
موضوع آیکون
موضوع شروع شده، ماه 4 4 هفته پیش، توسط Colonelwing
آخرین ارسال 4 هفته ماه 4 پیش
by Colonelwing
پاسخ ها:0
نمایش ها:1697
آخرین ارسال by Colonelwing
ماه 4 4 هفته پیش
موضوع آیکون
موضوع شروع شده، ماه 8 5 ساعت پیش، توسط Dariussssss
آخرین ارسال 5 ساعت ماه 5 پیش
by Gh203stRider0
پاسخ ها:1
نمایش ها:1639
آخرین ارسال by Gh203stRider0
ماه 5 5 ساعت پیش
موضوع آیکون
موضوع شروع شده، ماه 2 5 روز پیش، توسط Dariussssss
آخرین ارسال 2 روز ماه 5 پیش
by Dariussssss
پاسخ ها:0
نمایش ها:1763
آخرین ارسال by Dariussssss
ماه 2 5 روز پیش
  • ممنوع: ایجاد موضوع جدید.
  • ممنوع: برای ارسال پاسخ.
  • ممنوع: برای اضافه کردن attachements.
  • ممنوع: برای ویرایش پیام خود را.
مدت زمان ایجاد صفحه: 0.214 ثانیه
زبان ها