மொழிகள்
விளம்பரங்கள் / பப்

அட்லாண்டிஸ் விண்ணோடம் FSX-SP2

தினம்

The spacecraft Atlantis(Orbital Vehicle-104 ou OV-104) is a NASA space shuttle (national American Space Agency). She was the forth operational space shuttle ever built and is one of the three last space shuttles in flight conditions (with Endeavour and Discovery) after the crash of their sister ships Challenger(1986) and Columbia (2003) : source விக்கிபீடியா

The model and the texture set have been completely re-engineered . The Flight dynamics have been optimized for FSX SP2/acceleration to restore the sub orbital flight performance..

The speed can reach 4.65 Mach, optimizing your power you can nearly reach the altitude of 700000 ft with the realism parameter set to very realistic you will find it very stable. A DVC have been added as well as a camera view for the bayload window, the robot load arm, the rudder slots, the moving flaps , and the steering front wheel. Many effects are under your control SRH and such bas the animated Solid Rocket Boosters(SRB) and external tank jettison. Compiled with the SDK of FSXA .the launch pad scene is not included but you can easily download it from the web.

Animation keys
Payload bay doors: Maj+E
SRB ejection Maj+E 2
External tank jettison Maj+E 3
Hauling Arm and space module Maj+E 4

Tricks
For Plane flight pattern open exit 2 and3
For a vertical launch
-Use the ‘SleW’ or Transposition modes (key:Y) .vertical rotation place you space shuttle at the desired launch pad (A downloaded scene with a steady launch pad)
- throttle 20% to 25% thrust
-Exit the ‘Slew’ mode and you are ready for the launch
-gently increase the thrust to full throttle
-As the rocket is safe stable and clear (high) enough) release the SRB and external tank
Please read the attached files for more information.


Here is a small video tutorial that explains you how to make a vertical launch. by filipe026ஆசிரியர் புரூஸ் பிட்ஸ்ஜெரால்டு

Séparation du réservoir externe

Animation du bras du robot de charge utile et du module

ஆசிரியர் புரூஸ் பிட்ஸ்ஜெரால்டு
அளவு 12.3 எம்பி
இறக்கம் 47 898
உருவாக்கப்பட்டது 28-10-2009 18: 22: 04
மாற்றப்பட்டது 06-03-2013 04: 43: 37
3D மெய்நிகர் காக்பிட்
தகுதியானதா DirectX10
Add-on FSX முடுக்கம் அல்லது SP2 மற்றும் FSX-நீராவி
பதிவிறக்க

விளம்பரங்கள் / பப்