மொழிகள்
விளம்பரங்கள் / பப்

FSX எச்டி சந்திரன் நுண் மாற்று v2.0

தினம்

Replaces the 15 textures of the moon through high definition textures that make a real improvement in terms of realism.

it is now possible to use 1024x1024 resolution textures instead of 512x512. This means a plus of 1600% in terms of resolution compared to the original resolution 64x64.

During installation, the program will ask you to install either the textures of 1024x1024 resolution (better quality) or of 512x512 (best performance).

The installation is 100% automatised. The program will restore your original files during uninstall.

சந்திரன்

ஆசிரியர் மார்கோ Fischbach
அளவு 6.30 எம்பி
இறக்கம் 13 574
உருவாக்கப்பட்டது 28-01-2011 19: 32: 12
மாற்றப்பட்டது 28-01-2011 20: 11: 04
Add-on FSX மற்றும் FSX-நீராவி இணக்கமானது
பதிவிறக்க

விளம்பரங்கள் / பப்