ieithoedd

Polisi Ad-dalu

Gallwch ofyn am ad-daliad hyd at 30 diwrnod o ddyddiad y tanysgrifiad o'r cynllun Jumbo. Bydd ad-daliad yn cael ei gynnig fel mater o drefn gan Rikoooo dim ond mewn achos o broblem dechnegol gyda'ch cyfrif Jumbo na ellir eu datrys gan ein cefnogaeth. Yn yr achos hwn yn unig, byddwn yn ad-dalu eich archeb cyfan o fewn oriau 48 chi. Os byddwch yn gwneud cais am unrhyw reswm arall, rydym yn cadw'r hawl i dderbyn ad-daliad neu beidio.