زبان ها

Beechcraft T-34C Turbo Mentor FS2004

اطلاعات

این افزودنی فقط برای FS2004 است.
این هواپیمای کامل ALPHASIM T-34C است اما با 2D- و VC-panel های اصلاح شده، airfile، aircraft.cfg و با قابلیت های سیستم و ماژول های شکست اضافه شده است.

طرح بندی پانل و قابلیت های سیستم تا حد زیادی بهبود یافته است، تا حدی با استفاده از سنجنده های سفارشی، و اطلاعات موجود در کتاب راهنمای آشنا T-34C NPS-P-307_wch3.pdf را آشکار می کند.

همچنین Airfile و aircraft.cfg را تعدیل کرده و تعدادی از پارامترها و عملکرد هواپیما را به دقت اطلاعات دنیای واقعی تنظیم می کند. علاوه بر این، ماژول های خرابی ناشی از تصادف و خلبان در سنج ها تعبیه شده اند.

fs9 2017 07 05 12 08 23 79

اطلاعات