زبان ها

سیکورسکی S-70A بسته V1 FS2004

اطلاعات

یک جواهر واقعی! ارائه شده با کابین خلبان زیبا مجازی، پانل 2d و صداهای سفارشی، بسته کامل است.

از S-70A نسخه صادرات چند ماموریت سیکورسکی توسعه یافته توسط بلک هاوک است. ماموریت اصلی هلیکوپتر بلک هاوک به عنوان یک حمل و نقل سربازان و پشتیبانی لجستیکی، اما، علاوه بر این، هلیکوپتر می توان به پیکربندی انجام تخلیه پزشکی، فرماندهی و کنترل، جستجو و نجات، اسکورت مسلح، جنگ الکترونیک و ماموریت های حمل و نقل.

این بسته شامل مدل های زیر:

سیکورسکی S-70A-42-سربازان

سیکورسکی S-70A-42

سیکورسکی S-70A-9-سربازان

سیکورسکی S-70A-9

اطلاعات