زبان ها

X-Plane 10 رایگان نسخه ی نمایشی

اطلاعات

دریافت رایگان نسخه ی نمایشی نسخه از X-Plane شبیه ساز پرواز 10 با استفاده از نصاب زیر این نسخه ی نمایشی تقریباً با نسخه کامل یکسان است X-Plane 10 جهانی.
این هواپیما مشابه، با مدل پرواز در سطح جهانی مشابه و فن آوری رندر زیبایی واقعی، اما آن را تنها با مناظر برای منطقه سیاتل (به جای تمام جهان) می آید، و آن را به ورودی جوی استیک دقیقه 15 پس از نادیده گرفت.

این نسخه ی نمایشی رایگان شامل:

  • بیش از هواپیما 40، از جمله به طور کلی هواپیماهای حمل و نقل هوایی، هواپیماهای مسافربری، هواپیما، هلیکوپتر، و مبارزان،
  • توانایی شلیک روش IFR و VFR با ATC راهنمایی، و
  • مناظر همهجانبه فرودگاه بین المللی سیتل-و مناطق اطراف آن.

اطلاعات