زبان ها

OFX Bourges LFLD FSX & P3D

اطلاعات

پیام OFX: به عنوان بخشی از مشارکت ما شبیه سازی های Rikoooo-OFX تعاملی، ما منحصر به فرد فرودگاه بورگز [LFLD / BOU] واقع در بخش Cher (فرانسه) ارائه می دهیم. این فرودگاه برای میزبانی کارخانه تولید موشک شرکت MBDA (بزرگترین تولید کننده موشک 2) شناخته شده است. با ثبت نام به صورت رایگان شبیه سازی OFX تعاملی وب سایت شما از یک مناظر اضافی از کتابخانه ما که از جمله: LFKC Calvi یا استرالیا Caledonia Evolution است بهره مند خواهید شد.

* تفسیر دقیق از فرودگاه
* تحویل دقیق کارخانه MBDA، کارخانه SAFRAN، Fiducial، Bourges Plus توسعه، Banque Populaire، Résomatique، رستوران مک دونالد و بسیاری دیگر
* چراغ های شبانه 3D در شهر
* چمن 3D
* تصاویر هوایی (با وضوح بالا)
* چند ضلعی سفارشی (با وضوح بالا)
* تعداد زیادی از سفارشی ساخته شده استاتیک شی و هواپیما
* دست های متعدد قرار دادن autogen و سفارشی اشیاء پوشش گیاهی
* سفارشی ساخته شده حصار از فرودگاه
* AFCAD بسیار واقع گرایانه است

OFX Bourges LFLD FSX P3D 2OFX Bourges LFLD FSX P3D 3OFX Bourges LFLD FSX P3D 4OFX Bourges LFLD FSX P3D 5OFX Bourges LFLD FSX P3D 6OFX Bourges LFLD FSX P3D 7OFX Bourges LFLD FSX P3D 8OFX Bourges LFLD FSX P3D 9OFX Bourges LFLD FSX P3D 10OFX Bourges LFLD FSX P3D 11OFX Bourges LFLD FSX P3D 12OFX Bourges LFLD FSX P3D 13OFX Bourges LFLD FSX P3D 14OFX Bourges LFLD FSX P3D 15OFX Bourges LFLD FSX P3D 16OFX Bourges LFLD FSX P3D 17OFX Bourges LFLD FSX P3D 18OFX Bourges LFLD FSX P3D 19OFX Bourges LFLD FSX P3D 20OFX Bourges LFLD FSX P3D 21OFX Bourges LFLD FSX P3D 22OFX Bourges LFLD FSX P3D 23OFX Bourges LFLD FSX P3D 24OFX Bourges LFLD FSX P3D 25OFX Bourges LFLD FSX P3D 26OFX Bourges LFLD FSX P3D 27OFX Bourges LFLD FSX P3D 28OFX Bourges LFLD FSX P3D 29OFX Bourges LFLD FSX P3D 30OFX Bourges LFLD FSX P3D 31OFX Bourges LFLD FSX P3D 32OFX Bourges LFLD FSX P3D 33OFX Bourges LFLD FSX P3D 34OFX Bourges LFLD FSX P3D 35OFX Bourges LFLD FSX P3D 36OFX Bourges LFLD FSX P3D 37OFX Bourges LFLD FSX P3D 38OFX Bourges LFLD FSX P3D 39OFX Bourges LFLD FSX P3D 40OFX Bourges LFLD FSX P3D 41OFX Bourges LFLD FSX P3D 42OFX Bourges LFLD FSX P3D 43OFX Bourges LFLD FSX P3D 44OFX Bourges LFLD FSX P3D 45OFX Bourges LFLD FSX P3D 46OFX Bourges LFLD FSX P3D 47OFX Bourges LFLD FSX P3D 48OFX Bourges LFLD FSX P3D 49OFX Bourges LFLD FSX P3D 50OFX Bourges LFLD FSX P3D 51OFX Bourges LFLD FSX P3D 52OFX Bourges LFLD FSX P3D 53

اطلاعات