زبان ها

هواپیما من پرش زمانی که من از نمایش را تغییر دهید. باید چکار کنم ؟ (FSX)

برخی از هواپیما خود را به گزاف گویی روی باند، و همین اتفاق می افتد برای وسایل نقلیه در اطراف: که یک اشکال شناخته شده، که می تواند با تغییر «مش قطعنامه» به حداکثر 5m حل است. در تنظیمات صفحه نمایش از FSX، در «چشم انداز» تب کلیک کنید و تغییر وضوح به عنوان زیر نشان داده شده:

trame وضوح
در یکشنبه یکشنبه 09 by rikoooo
مفید بود؟
زبان ها