زبان ها
با تشکر از شما در پیشبرد برای حمایت نوع خود است.

ارسال کمک مالی خود را از طریق چک یا پول نقد به آدرس زیر لطفا:

Rikoooo.com
107 چمین گیلارد پورت رقیق
31410 نو
فرانسه

جمله بندی از چک در وجه Rikoooo.com است

به یاد داشته باشید به ضمیمه خود را پست الکترونیک آدرس و یا نام کاربری
زبان ها