idiomas

Condicións xerais de venda de Rikoooo.com

preámbulo:
Este sitio www.Rikoooo.com é propiedade da auto-Vigo BENDER Erik (en adiante referida como Rikoooo), con sede en 107 porta chemin de porto, 31410 Noé, inscrita no Rexistro Mercantil baixo o número Siret tel 50970657800010. 05 61 97 39 54. A finalidade destes termos e condicións xerais de venda é establecer os termos e condicións e as condicións en que as vendas entre Rikoooo e os seus clientes están concluídos neste sitio web. A validación da icona que permita ao comprador para coñecer e unirse ás presentes condicións xerais de venda constituirá consentimento irrevogable e definitivo da parte del en todas as disposicións contidas nas condicións xerais de venda.

Artigo 1 - Obxecto e ámbito
1.1- Estas condicións xerais de venda prevalecerán sobre calquera outro documento do comprador, e en particular sobre as condicións xerais de compra, a menos que e anuência expresa despectivo antes da nosa empresa.
1.2 - Estas condicións xerais de venda aplicaranse a todas as vendas de produtos pola nosa empresa na súa páxina web, a menos que segundo específico antes do fin acordado por escrito entre as partes.
1.3 - Calquera outro documento que estas condicións xerais de venda e en catálogos específicos, folletos, anuncios, avisos, é só indicativa, non contractual. As fotografías e gráficos presentados na páxina web son só indicativas e non implican a responsabilidade do vendedor.

Artigo 2 - Propiedade Intelectual
Todos os textos, comentarios, ilustracións e imaxes reproducidas na web www.Rikoooo.com están reservados e son de propiedade exclusiva da Rikoooo ou os seus provedores e están protexidos por dereitos de autor e de propiedade intelectual a todo o mundo e debuxos, modelos, patentes, plans e en xeral, todos os documentos de calquera natureza entregados ou enviados por Rikoooo ao cliente son de propiedade exclusiva da Rikoooo ou os seus provedores.

Artigo 3 - Ordes
3.1 - Os produtos ofrecidos a venda por Rikoooo son os presentados na www.Rikoooo.com e cuxas características esenciais son descritos aquí. De conformidade co artigo L. 111-1 do consumidor, que estipula que "todos os profesionais que vende bens ou servizos que, antes da celebración do contrato, poñer o consumidor en posición de coñecer as características esenciais dos produtos ou servizos ", a empresa permite Rikoooo cliente, antes de calquera colocación de orde, para solicitar información adicional sobre estes produtos por teléfono ou por correo electrónico, para os números que aparecen no preámbulo destas condicións xerais de venda.
Rikoooo comprométese a proporcionar ao cliente toda a información adicional que pode desexar obter se non se considera suficientemente ilustrado pola descrición e características dos produtos vendidos na web mencionado.
Con todo, é responsabilidade do cliente para comprobar se os produtos encomendados corresponden ás súas necesidades e de destino, o cliente é o único responsable da conformidade dos produtos coa utilización a que se destina.
3.2 - sistemas de gravación automática son considerados unha proba da natureza, contido e data de pedido. Rikoooo confirma a aceptación da súa orde para o cliente no enderezo de correo-e que vai ter comunicado. A venda só será completado despois da confirmación da orde.
Rikoooo resérvase o dereito de cancelar calquera pedido dun cliente co que exista un litixio relativo ao pago dunha encomenda anterior. A información indicada polo comprador, cando se toma unha orde, comprométese ao cliente: en caso de erro en detalle o enderezo do destinatario, o vendedor non pode ser responsable por imposibilidade de entrega do produto.
3.3 - Rikoooo resérvase o dereito de facer os cambios ou melloras que considere necesarias en calquera momento para os seus produtos, sen que iso sexa xustificado por parte do cliente, a negativa de aceptación e resérvase o dereito de No momento da exclusión dun dos produtos que aparecen en seu sitio web, esta supresión non pode, en calquera caso xustificar por parte do cliente, algúns danos que son. Un produto debían ser eliminados e que o cliente non quería escoller outro produto idéntico ou similar, a súa orde sería cancelada de pleno dereito e os pagamentos efectuados sería reembolsado.
ofertas de produtos da Rikoooo dispoñibles dentro do límite dos stocks dispoñibles e para produtos non gardados nas instalacións do Rikoooo, suxeito á dispoñibilidade dos seus provedores, que están alén do control da Rikoooo. En caso de indispoñibilidade dos produtos tras a colocación da orde, Rikoooo comprométese a informar o cliente logo que posible, por correo, internet ou correo electrónico. O cliente pode entón cancelar a súa orde e Rikoooo devolveremos a el, o máis axiña posible, calquera cantidade que podería recollidas xunto do cliente.
Calquera indisponibilidade dos produtos, por calquera motivo, non pode en ningún caso dar lugar ao pago por Rikoooo dalgúns danos e intereses ou algunhas gastos de calquera natureza.

Artigo 4 - Entregas
A entrega do activo intanxible faise inmediatamente despois da validación do pago.

Artigo 5 - Prezo
Os prezos de venda dos produtos son fixados pola tarifa en vigor o día da colocación da orde. Rikoooo resérvase o dereito de modificar os seus prezos en calquera momento e en caso de variación de prezos, os prezos aplicables serán aquelas en vigor na data de recepción da orde.
Os prezos e os prezos listados en www.rikoooo.com son cotizados en euros e inclúen IVE. Son netas de calquera desconto e excluíndo os custos de entrega ou envío.

Artigo 6 - Pagamento
6.1 - Pagamento
O pagamento dos produtos encomendados na www.rikoooo.com sitio está feito en diñeiro na orde por Paypal ou 2Checkout (CB) ou cheque.
6.2 - Falta de pagamento / reserva de propiedade
Calquera incidente de pago autorizará Rikoooo para suspender a execución de todas as ordes pendentes do cliente, sen que estes capaz de reivindicar calquera dano ou indemnizacións de calquera especie. Ademais, o comprador debe reembolsar Rikoooo todos os gastos incorridos na recuperación dos importes non pagados, incluíndo unha cantidade de indemnización anaco de 10% dos importes debidos, sen prexuízo dos demais danos e xuros.
Cando os produtos vendidos non son pagados na totalidade no momento da entrega, Rikoooo reserva a propiedade ata o pagamento integral do prezo inicial e os accesorios correspondentes, o pago, no sentido da presente cláusula sendo entendidos por medio da colección Prezo por Rikoooo. En caso de días 8 estándar tras unha carta de notificación formal enviada por carta rexistrada con aviso de recepción e sen éxito, a venda cancelarase de pleno dereito, se ben parece Rikoooo sen prexuízo de calquera outro dano e interese.

Artigo 7 - Garantía de defectos aparentes e ocultos
Rikoooo garante que os seus produtos están en conformidade coas normas francesas e europeas en vigor en materia los, como existen.

Artigo 8 - Información nominativas
Rikoooo comprométese a non comunicar a terceiros a información que lle é transmitida polo cliente, que é confidencial. Esta información só será utilizada polos servizos internos Rikoooo para procesar a petición do cliente. Segundo o Data Protection Act de 6 1978 xaneiro, o cliente ten dereito de acceso, rectificación e oposición aos datos persoais que lle din respecto. Para iso, só tes que aplicar en liña ou por correo, especificando o nome, nome, enderezo e, se é posible, a referencia do cliente.

Artigo 9 - Forza maior
Rikoooo pode ser dispensada da totalidade ou parte das súas obrigas sen ser capaz de reivindicar calquera dano del en caso de caso fortuíto ou de forza maior que impiden ou atrasan a activación dos produtos ou dalgúns dos seus elementos.
Se o evento dura máis de trinta días desde a data da súa aparición, o contrato de venda celebrado pola nosa empresa eo seu cliente pode ser denunciado pola súa banda máis dilixente, sen calquera das partes pode pedir unha indemnización. Este cancelación terá efecto na data da primeira presentación da carta rexistrada con AR denunciar o referido contrato de venda.

Artigo 10 - Xurisdición
Por acordo expreso entre as partes, o Tribunal de Comercio de nosa sede será o único responsable de calquera disputa ou por calquera procesos relacionados coa formación, a execución ou a interpretación destas condicións xerais de venda e as operacións de venda de produtos Rikoooo. Estas condicións xerais de venda e as vendas feitas por Rikoooo están suxeitos á lei francesa.

Artigo 11 - Waiver
O feito de que a nosa empresa non fai, en calquera momento, recorrer a calquera das cláusulas deste instrumento, non pode renunciar ao dereito de recorrer a estas cláusulas nunha data posterior.