ભાષા

avions-cat.png
helico_cat.png
scenes_cat.png
divers_cat.png
ફાઈલો: 215
ફાઈલો: 28
ફાઈલો: 10
ફાઈલો: 7
08-10-2004 બનાવ્યું
08-10-2004 બદલ્યું
ડાઉનલોડ: 48 905
માપ: 26.7 એમબી
આ પેચ જેમ autogen અપૂર્ણ ઘટાડા તરીકે વસ્તુઓ, સંખ્યા સુધારે છે, અથવા કમ્પ્યુટર ભાંગી પડે છે જ્યારે ઋતુઓ વ્યવસ્થિત ફેરફારો, અયોગ્ય પેટન્ટ રસીદ દ્વારા. વધુ અન્ય સમસ્યાઓ ગ્રાફિક્સ અને ગેમપ્લે વધારે આનંદ ફ્લાઇટ માટે ફરીથી આવે છે. વધુ વાંચો
સુસંગત FS2004 સાથે સુસંગત
લેખક માઈક્રોસોફ્ટ
ફાઈલનું નામ fs91upd.exe

ભાષા