ભાષા
તમારા ખાતામાં પ્રવેશ કરો
નોંધણી કરો
અથવા સાથે પ્રવેશ કરો

X-Plane 9 - X-Plane 9 વિમાન

માટે તમામ ડાઉનલોડ X-Plane 9 - X-Plane 9 વિમાન

એરબસ

ફાઈલો: 1

એઆઈઆરબીયુએસ 0

ઓલ્ડ વિમાન

ફાઈલો: 2

OLD_PLANE1
piper_pa-38_tomahawk_v1.0_x-plane_1
  • બનાવ્યું 12 ફેબ્રુ 2014

  • અપડેટ 30 મે 2015

  • મોડેલિંગ વિમાન 1981 નું પાઇપર ટોમાહmaક છે. આ વિમાન લઇંગ O-235-L2A (112 એચપી) એન્જિન, અને નાર્કો એવિઓનિક્સથી સજ્જ છે. કોમ્પ્લેટ add-on માટે X-Plane 9


  • એડ્રિયન ફર્નાન્ડીઝ ગોમેઝ દ્વારા (એવોલ 86)