ભાષા

હું મારો પાસવર્ડ અને / અથવા યુઝરનેમ ભૂલી ગયા છે. મારે શું કરવું જોઈએ?

તમે પાસવર્ડ અને / અથવા તમારા વપરાશકર્તા નામ ભૂલી ગયા હોય, ત્યાં સાધનો તમે આ માહિતી મેળવવા માટે ઉપયોગ કરી શકો છો:

હું મારો પાસવર્ડ ભૂલી ગયા છો

હું મારા વપરાશકર્તા નામ ભૂલી ગયા છો

તમે હજુ પણ તમારા એકાઉન્ટ ઍક્સેસ કરી શકતા નથી, તો કે જેથી અમે જરૂરી ફેરફારો કરી શકો છો અમને સંપર્ક કરો: અમારો સંપર્ક કરો.
રવિવાર ઓગસ્ટ 09 પર by rikoooo
આ મદદરૂપ હતી?
ભાષા