એક્સ પ્લેન 11 ફ્લાઇટ સિમ્યુલેટર

વિંડોઝ, મcકઓએસ અને લિનક્સ માટે ફ્લાઇટ સિમ્યુલેટર. X-Plane 11 એ વિગતવાર, વાસ્તવિક અને આધુનિક સિમ્યુલેટર છે.
  • વિષયો
    જવાબો
    જોવાઈ
    છેલ્લું પોસ્ટ
નવો વિષય

બોર્ડ ઈન્ડેક્સ પર પાછા ફરો

મંચ પરવાનગી

તમે કરી શકતા નથી આ મંચમાં નવા વિષયો પોસ્ટ કરો
તમે કરી શકતા નથી આ મંચના મુદ્દાઓને જવાબ આપો
તમે કરી શકતા નથી આ ફોરમમાં તમારી પોસ્ટ્સને સંપાદિત કરો
તમે કરી શકતા નથી આ ફોરમમાં તમારી પોસ્ટ્સ કા deleteી નાખો
તમે કરી શકતા નથી આ ફોરમમાં જોડાણો પોસ્ટ કરો