Rikoooo.com - מדיניות פרטיות

מדיניות זו מסבירה בפירוט כיצד "Rikoooo.com" יחד עם החברות הקשורות אליה (להלן "אנחנו", "אנחנו", "שלנו", "Rikoooo.com", "https://www.rikoooo.com/forum_phpbb3") ו- phpBB (להלן "הם", "אותם", "שלהם", "phpBB תוכנה", "www.phpbb.com", "phpBB מוגבלת", "phpBB צוותים") משתמשים בכל מידע שנאסף במהלך כל הפעלה של שימוש על ידך. (להלן "המידע שלך").

המידע שלך נאסף בשתי דרכים. ראשית, על ידי גלישה ב- “Rikoooo.com” תגרום לתוכנת phpBB ליצור מספר עוגיות, שהם קבצי טקסט קטנים שמורידים לקבצים זמניים של דפדפן האינטרנט של המחשב. שתי העוגיות הראשונות מכילות פשוט מזהה משתמש (להלן "מזהה משתמש") ומזהה הפעלה אנונימי (להלן "מזהה הפעלה"), שהוקצה לך אוטומטית על ידי תוכנת phpBB. קובץ cookie שלישי ייווצר לאחר שעיין בנושאים בתוך "Rikoooo.com" ומשמש לאחסון אילו נושאים שקראו, ובכך משפר את חווית המשתמש שלך.

אנו עשויים גם ליצור עוגיות חיצוניות לתוכנת phpBB תוך גלישה ב- “Rikoooo.com”, אם כי אלה הן מחוץ לתחום של מסמך זה אשר מיועד לכסות רק את הדפים שנוצרו על ידי תוכנת phpBB. הדרך השנייה בה אנו אוספים את המידע שלך היא על ידי מה שאתה מגיש לנו. זה יכול להיות, ולא מוגבל ל: פרסום כמשתמש אנונימי (להלן "פוסטים אנונימיים"), הרשמה ב- "Rikoooo.com" (להלן "החשבון שלך") ופוסטים שהוגשו על ידך לאחר ההרשמה תוך התחברות (להלן) "הפוסטים שלך").

חשבונך יכיל לכל הפחות שם שניתן לזהות אותו באופן ייחודי (להלן "שם המשתמש שלך"), סיסמא אישית המשמשת לכניסה לחשבונך (להלן "הסיסמה שלך") וכתובת אימייל תקפה (להלן "הדוא"ל שלך") ). המידע שלך על חשבונך בכתובת "Rikoooo.com" מוגן על ידי חוקים להגנת נתונים החלים במדינה המארחת אותנו. כל מידע מעבר לשם המשתמש שלך, סיסמתך וכתובת הדוא"ל שלך הנדרשת על ידי "Rikoooo.com" במהלך תהליך ההרשמה הוא חובה או לא חובה, על פי שיקול דעתו של "Rikoooo.com". בכל המקרים, יש לך אפשרות איזה מידע בחשבונך יוצג בפומבי. יתר על כן, בחשבונך, יש לך אפשרות לבטל את הסכמתך או לבטל את הסכמתך לדוא"ל שנוצר אוטומטית מתוכנת phpBB.

הסיסמה שלך מקודדת (חשיש חד כיווני) כך שהיא מאובטחת. עם זאת, מומלץ שלא לעשות שימוש חוזר באותה סיסמה במספר אתרים שונים. הסיסמה שלך היא האמצעי לגישה לחשבונך בכתובת "Rikoooo.com", אז אנא שמור עליו בזהירות ובשום פנים ואופן לא מישהו המזוהה עם "Rikoooo.com", phpBB או צד שלישי אחר, יבקש ממך את הסיסמה שלך. אם תשכח את הסיסמה עבור חשבונך, אתה יכול להשתמש בתכונה "שכחתי את הסיסמה שלי" המסופקת על ידי תוכנת phpBB. תהליך זה יבקש ממך למסור את שם המשתמש שלך ואת הדוא"ל שלך, ואז תוכנת phpBB תייצר סיסמה חדשה כדי לקבל את החשבון שלך.