פורום Charte d'utilisation du

Toutes les annonces officielles à propos de Rikoooo.com
אווטר דו ממברה
rikoooo
מנהל עולמי
הודעות: 521
Enregistré le: 09 2011, 10: 03
לוקליזציה: שוויץ
איש קשר :

פורום Charte d'utilisation du

lu הודעה ללא נָקוּב rikoooo »

פורום Charte d'utilisation du (רשל)

Avant-propos

Cette charte a été élaborée afin de préciser aux utilisateurs du site http://www.rikoooo.com תנאי שימוש בפורום, permettant des utilisateurs du monde entier, אפשרי généralement des cultures différentes, d'échanger des messages en ligne.

אדם נווט על אתר זה נחשב כמשתמש, אבל זה מזהה או לא סור אתר.

Le Forum de Rikoooo est librement ouvert pour permettre au plus grand nombre de discuter librement sur des sujets concernant la simulation avionique et réel. Toutefois, off the garantir la meilleure qualité dans les échanges and the protéger les utilisateurs des הודעות מעליבים או unappropriés deseklicates, le forum est modéré a posteriori, ce qui signifie que des personnes accréditées (les modérateurs) ont la possibilité de supprimer les הודעות ne se conformant pas à la présente charte.

פרימטר

Rikoooo נפגש עם התייחסות לפורום מודאג להדמיה avionique et les ליווי השירותים. Rikoooo a été développé de manière àfrir un gratuit service on qualité à ses différents utilisateurs on the permettre le partage de l'information and matière d'aviation. Il s'adresse ainsi aussi bien à des enfants mineurs qu'à des étudiants, à des personnes dans un contexte professionnel, ou bien à des personnes retreates cherchant à approfondir leurs connaissances en la matière.
Dans ce cadre, tous les utilisateurs du site se doivent de respecter les autres usagers and adoptant une attitude citoyenne conforme la filosofie du site.


לכבד את ההתנגדות
ניטרלית
כבוד ד '
מסירת דורות
עקרונות תכנון
לכבד את ההתנגדות

אינטרנט זה קונסולידאי מתחיל להגיע לאזור בחלק מה- Matière de droits par les internautes. שפוך אתר אינטרנט אוטנטי, סיווג וכדומה להרחבה עד כדי כך שמשתמשים מנצלים בסגנון Soumis à la Législation du pays dans lequel le site est hébergé. Ainsi Rikoooo and ses utilisateurs se doivent de respecter la législation française.

Sont ainsi תוספי התייחסות (à titre non exhaustif) ו- le cas échéant sanctionnés par voie pénale:

L'atteinte à la vie privée d'autrui (ציטוט nominative de tierces personnes sans leur accord מפורש). Dans ce cadre, l'envoi de messages électroniques non sollicités aux utilisateurs du site est interdit;
הפרדה ופגיעה;
פשעים על רקע התאהשות, התאבדות או התאבדות, התגרות באפליה, התייחסות להמחשה או אלימות;
L'apologie de tous les פשעים, הודעה meurtre, viol, פשע de guerre et crime contre l'humanité; la négation de פשעים contre l'humanité;
לה רבייה, הצגה מחדש או דיפוזיה ד'ון œuvre soumise à des droits de propriété intellectuelle ne le permettant pas;
לה publicive ou les הודעות המסחרי מקצוע;
Les דיונים traitant de la copie de logiciels commerciaux pour un use autre qu'une copie de sauvegarde dans les תנאים prévues par le code de la propriété intellectuelle.

Le cas des échanges עמית לעמית

L'utilisation de logiciels d'échange de fichiers d'égal à égal (en anglais פאר-פאר, תמונות P2P) n'est pas interdite par la loi en vigueur en צרפת. Néanmoins, lutilisation de ces logiciels pour le téléchargement ou le partage de logiciels protégés par le droit d'auteur l'est.

Ainsi, les דיונים הנוגעים בדבר השימוש במערכת הסוג של logiciels sont tolérées sur le forum. ראשית, אמור לדיון על ביטוי מפורש רפיון לה קופי או פרוגרטה פרוטגרטים סרונט תומכים בפורום. תודה, le cas échéant, de ne pas המתמודד עם הדיכוי והאינטיליזציה של האינטליגנציה votre énergie לשפוך פוסטר ללא הודעה תואמת את כל הפרטים.

ניטרלית

לאחר הקמת המסחר והנטרול של הפורום, אני מתיר את הכרזות ההודעות המוזמנות לאתר מבקר באתר ה- URL, כל הזכויות שמורות לדון בשאלות פרטי הפרסום באתר על הפורום או איתות. בפועל פורום.

Les הודעות דורש לאנשים המנצלים על פרטי האתר או הממליץ על כתובת סונט טולר דנס לה מסור או:

הודעה un seul est posté dans un seul פורום. Dans le cas contraire, les הודעות seront considérés comme du SPAM ו- seront tous supprimés.
L'URL דואג לא להתכתב עם תוכנית ההשתייכות, או לא דונאנט אתר קונסילים בסגנון לה פאסון דה גאגנר דה לארגנט או להגיש אתר קונטיננטציה של התנאים הלא תואמים.

שופכים צימוקים, כתובת URL לא נדרשים רשויות דנס לה חתימה דו הודעה ainsi que dans le pseudonyme et dans la devise d'un membre, comme tout ce qui vise à faire la קידום ou la publicité d'un אתר לשפוך מסקרר quelqu לא מבקר.
Neutralité religieuse, politique et culturelle

Les פורומים של Rikoooo.com אינם אמורים לעשות דברים, אלג'ים, תרבויות ווידויים מכריסים אוסי, על שם האתר והאתר על פי פרוטליזם, אם יש דרישה לצ'כון דה לא-פיקסר שישה קרויסות דתות או פוליטיקות דנס sa חתימה או בן פרופיל.

כבוד ד '

Le forum du site Rikoooo נפגש ביחסים ונותנים לנושאים de milieux différents, tendents vers un seul but: L'aviation. Ainsi, toutes les personnes contribuant à cette entraide sont des utilisateurs volontaires et bénévoles.
פוליטס

זה לא הכרחי בכדי לנצל את הפורום האמיתי פלוס כבוד מפלגתי כלפי המשתמשים. הודעה על Chaque Nouveau devra donc être le plus courtois אפשרית.
La politesse se traduit tous les jours par l'utilisation de cerains termes comme bonjour, au revoir,
bienvenue, s'il vous plaît, ou merci, and par des attitudes spécifiques.
Cette règle de conduite est valable dans la vie de chaque jour mais aussi sur Rikoooo

Voici unemple de message éviter:

DONNEZ-MOI UN LIEN VERS UN MIRAGE 2000 FSX


La Formule סוג הנכס:

שלום,
Je suis à la recherche d'un mirage 2000 לשפוך FSX
Merci d'avance de vrere rpponse!
Stéphane L.


Remerciements

De la même façon, afin d'encourager les תרומות des différents utilisateurs, il est généralement appréciable de remercier les personnes qui vous aident. Si vous trouvez la réponse à votre problème par ailleurs, n'hésitez pas à la poster sur le forum: elle pourra peut-être servir à un autre!

Humilité

Il peut arriver que מכיל משתמשים אשר מסרים הודעות חיוביות שאינן ניתנות להנחה בשאלה אם יש צורך להציע פתרונות אשר נדרשים להימצא. Dans ce cas, il est de bon ton de donner votre avis sur le sujet, sans pour disputter autant avec אלימות la proposition précédente. D'une manière générale la courtoisie est conseillée sur le forum.

הודעת Avant tout envoi d'un nouveau, il recommandé d'utiliser le moteur de recherche afin de vérifier si un problème équivalent n'a pas été posté auparavant. Si c'est le cas et que le message ne répond qu'en partie in votre question, créez votre propre message en choisissant le forum approprié. הודעת Lorsque des utilisateurs répondent à votre, il vous suffit de répondre à votre propre הודעה למען המשך הדיון. Il vous est même אפשרי de répondre à votre propre הודעה au bout de plusieurs heures pour le faire remonter en tête de la list des הודעות.

שופכים אוטנט, n'exigez pas de réponse immédiate des autres utilisateurs, il s'agit une fois de plus de personnes volontaires et bénévoles, nayay pas forcément la réponse à votre problème.

דה פלוס, שפכו את le confort de tous, c'est à direct d'une des des utilisateurs à la recherche d'une réponse sur un forum and the autre part des bydraers présents qui s'forforcent d'apporter des Solutions aux problèmes que vous rencontrez, il recommandé de:

Ne pas הודעה votre message plusieurs fois sur le forum. Les משתתפים מציעים פונטים של leur mieux pour répondre à vos הודעות dans un délai מכובד. תלוי, si vous n'avez pas de réponse dans les 24h, vous avez la possibilité de faire remonter votre ההודעה הראשונית en tête des הודעות du forum and refpondant simplement à votre propre הודעה.
Ne pas פוסטר ו הודעה על דיון un un cours qui n'est pas la vôtre, comme par exemple: «Aidez-moi, j'ai le même problème et personne ne me répond»

מסירת דורות

הודעת Avant tout envoi d'un nouveau, il recommandé d'utiliser le moteur de recherche afin de vérifier si un problème équivalent n'a pas été posté auparavant.
Si c'est le cas et que le message ne répond qu'en partie à votre השאלה, אני מספיק את ה- répondre à celui-ci. Ce dernier va alors remonter et se retrouver au sommet des הודעות מבצעות.

הודעת Lorsque des utilisateurs répondent à votre, il vous suffit de répondre à votre propre הודעה למען המשך הדיון. Il vous est même אפשרי de répondre à votre propre הודעה au bout de plusieurs heures pour le faire remonter à la השטח. שופכים אוטנט, n'exigez pas de réponse immédiate des autres utilisateurs, il s'agit une fois de plus de personnes volontaires et bénévoles, nayay pas forcément la réponse à votre problème.

אם אתה מסר הודעה מודעת votre problème n'a été posté préalablement, il vous suffit de poster un nouveau הודעה and choisissant le הפורום המתאים.
סִגְנוֹן

Les échanges sur un forum sont radicalement différents des échanges traditionnels dans la mesure où les posts sont textuels et souvent rédigés rapidement.

Ainsi, un message rédigé en majuscules «donne l'impression» d'une hausse de ton et est Souven interprété à tort comme signe d'énervement. Il en est de même pour un message suivi d'un grand nombre de caractères de ponctuation. אני ממליץ על המלצתו של פייר ושימוש במודרי דה סי סוג המתחם. Voici un exemple the message à éviter:

POUVEZ-VOUS ME DONNER LA REPONSE?!?!?! ???


La Formule סוג הנכס:
שלום,

Je suis à la recherche d'un mirage 2000 לשפוך FSX
Merci d'avance de vrere rpponse!

Stéphane L.


Il est également demandé aux utilisateurs de s'appliquer lors de la rédaction de leur הודעה and évitant au mooglik les abréviations (type SMS) and en vérifiant l'orthographe. Un message rédigé en langage abrégé ou difficile à lire compte tenu du nombre de fautes d'orthographe הוא רגישים יותר של המאמר supprimé af the garantir une qualité de הרצאה des échanges.

Étant donné que les הודעות פוסטים על פורום לא קבוע לעבור toujours de refléter l'état d'prit de celui qui rédige, il vous est אפשרי (ו conseillé généralement) desutiser des smileys, c'est-à-dire des caractères המסר של פרונטנט ד'יננקר באו ווייטר לה טון דה ווטר.

כותרת של ההודעה

Le titre du message est la première בחר ב- que les utilisateurs voient sur le forum. בטל את ההודעה au titre correctement rédigé aura donc plus de chance d'être lu et de recevoir des réponses. Le titre des message doit donc contenir les mots-clés présentant votre problème and ne doit bien évidemment pas être rédigé avec uniquement des majuscules.

Voici quelques מבטל את הטיטרים וההודעות מתקן:

כנסיית מיראז '2000
פרובלם A380 דה וילקו
Cherche infos sur la procédure de démarrage du בואינג 777
FSX ne démarre plus (nom de l'erreur)


De cette manière, les titres ne comportant pas l'objet de la demande mais uniquement les mots suivants sont à proscrire:

Demande d'Aide
Heeeelp!
PLEAASE!
הצל
דחוף
איידז-מוי


תיאור du problème

Lorsqu'un utilisateur poste un הודעה מודאג בן problème, il connaît généralement le contexte de celui-ci. או les usagers du forum ne peuvent lui venir en aide que s'ils savent de quel logiciel il s'agit, sur quel système exploitation, éventuellement le matériel concerné.

Il est donc essentiel de décrire lerereur de la façon la plus complète אפשרי en précisant l'environnement logiciel and eventement matériel

עקרונות תכנון

Les modérateurs sont des membres de Rikoooo choisis sur la base des critères suivants:

  פורום,
  השתתפות בהנחיית הקונספט,
  ניצול éclairée des Alertes modérateurs,
  qualités suivantes: דיפלומטיה, sens du relationnel, capacité d'analyse ו- connaissances.

L'action des modérateurs est primeement pilotée par la fonctionnalité d'alertes offerte aux membres sur le forum and permettant de signaler un message contraire à la charte. Ainsi, si jamais un utilisateur poste un message contraire à la charte, merci soit de lui indiquer poliment la conduite à adopter sur le forum, so des d'utiliser le lien d'alerte présent à chaque du forum:

Le code de conduite des modérateurs répond aux quatre règles suivantes:

  הכבוד דה ריקו,
  אסר, ובאופן פרטי les nouveaux venus,
  Traiter les alertes émises par les membres du site,
  פאר App appler לה la.

תחרויות דה מודרציה

  על ne conteste pas les modérations. Interrogez-vous d'abord sur la raison de cette modération
  N'ouvrez pas de nouveau sujet sur le forum pour vous plaindre ou pour insulter les modérateurs, vous risquez d'être rapidement banni du forum.
  Si vraiment vous pensez qu'il ya erreur, vous pouvez שליח un הודעה privé au modérateur qui vous a modéré.

נעול

Retourner vers «Communiqués Rikoooo»