שפות

תנאים כלליים של מכירת Rikoooo.com

מבוא:
אתר זה www.Rikoooo.com הוא הקניין של אריק בנדר הקבלן העצמי (להלן Rikoooo), שמשרדה הרשום נמצא בנמל דה Chemin יציאת 107, 31410 נואה, רשום עם הרשמת מסחר חברות תחת מספר סירט 50970657800010 טל. 05 61 97 39 54. מטרת במונחים כלליים אלה תנאי המכירה היא להגדיר את התנאים ואת התנאים שבהם המכירות בין Rikoooo ולקוחותיה הם הסיקו באתר זה. התיקוף של סמל המאפשר לרוכש להתוודע ו לדבוק התנאים הכלליים של מכירת תהווה הסכמה בלתי חוזרת ומוחלט מצדו על כל ההוראות הכלולות התנאים הכלליים של המכירה.

1 מאמר - מטרה והיקף
1.1- תנאים כלליים אלה המכירה גוברים על כל מסמך אחר של הקונה, ובפרט על כל התנאים הכלליים של רכישה, אלא אם מפורשת והסכמה גנאי מראש של החברה שלנו.
1.2 - תנאים כלליים אלה המכירה חלים על כל המכירות של המוצרים על ידי החברה שלנו באתר האינטרנט שלה, אלא אם כן הסכם ספציפי לפני הצו המוסכם בכתב בין הצדדים.
1.3 - כל מסמך אחר מאשר התנאים הכלליים הללו של מכירה בקטלוגים בפרט, תשקיפים, פרסומות, מודעות, הוא רק מעיד, לא חוזיים. הצילומים והגרפיקה המוצג באתר מעידים בלבד ואינם עוסקים האחריות של המוכר.

2 מאמר - קניין רוחני
כל הטקסטים, הערות, איורים ותמונות לשכפל באתר www.Rikoooo.com שמורות קשורים הם קניינה הבלעדי של Rikoooo או הספקים שלה ומוגנים תחת זכויות יוצרים וקניין רוחני עבור העולם כולו ועיצובים, מודלים, פטנטים, תוכניות בכלל כל המסמכים מכל סוג שהוא נמסר או נשלח על ידי Rikoooo ללקוח הנם קניינה הבלעדי של Rikoooo או ספקיה.

3 מאמר - הזמנות
3.1 - המוצרים מוצעים למכירה על ידי Rikoooo גם מוצגים על www.Rikoooo.com ואשר מאפיינים מהותיים מתוארים כאן. בהתאם לסעיף ל 111-1 של קוד לצרכן, אשר קובע כי "כל מקצועי שמוכר מוצרים או שירותים כאמור, לפני כריתת החוזה, למקום הצרכן בעמדה לדעת את המאפיינים המהותיים של הסחורות או שירותים ", חברת Rikoooo מאפשרות ללקוח, לפני כל בביצוע הזמנות, כדי לבקש מידע נוסף על מוצרים אלה באמצעות טלפון או באמצעות דואר אלקטרוני, על המספרים המופיעים בפתיח של תנאים הכלליים אלה מכירה.
Rikoooo מתחייב לספק ללקוח כל מידע נוסף הוא מומלץ להשיג אם הוא אינו רואה את עצמו הודיע ​​באופן מספק ע"י תיאור ומאפיינים של המוצרים הנמכרים באתר הנ"ל.
עם זאת, זוהי אחריותו של הלקוח על מנת לוודא כי המוצרים המוזמנים מתאימות לצרכים והיעד שלו, הלקוח להיות האחראי הבלעדי התאמתו של מוצרים לשימוש שלשמה נועד.
3.2 - מערכות הקלטה אוטומטית נחשבים הוכחה של הטבע, תוכן שנקבע בצו. Rikoooo מאשרת קבלת מהזמנתו ללקוח בכתובת הדואר האלקטרוני שזה יהיה מתקשרים. מכירת תסוכם רק לאחר אישור ההזמנה.
Rikoooo שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל הזמנה מלקוח עם מי יש מחלוקת הנוגעת לתשלום של סדר קודם. המידע כאמור על ידי הקונה, כאשר לוקח הזמנה, מתחייב הלקוח: במקרה של שגיאה בפרטי כתובת הנמען, המוכר לא יכול להיות אחראי על האפשרות של אספקת המוצר.
3.3 - Rikoooo שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים או שיפורים שימצאו לנכון בכל עת למוצריה, מבלי להצדיק זאת על ידי הלקוח, הסירוב של קבלה שומרת לעצמה את הזכות בעת מחיקה אחד המוצרים המופיעים אתר האינטרנט שלה, המחיקה הזו לא יכולה בשום מקרה להצדיק מצד הלקוח, נזקים כאלה שאינם. אם מוצר היה למחיקה והלקוח לא רצה לבחור אחר מוצר זהה או דומה, כדי שלו יבוטל ipso מורה ואת התשלומים יוחזרו לו.
היצע המוצרים של Rikoooo זמין תחת המגבלה של מניות זמינות עבור מוצרים מאוחסנים לא בחצרים של Rikoooo, בכפוף לזמינות של ספקיה, אשר אינם מצויים בשליטה של ​​Rikoooo. במקרה של אי זמינות של מוצרים לאחר ביצוע ההזמנה, Rikoooo מתחייב להודיע ​​ללקוח בהקדם האפשרי, באמצעות דואר, אינטרנט או דואר אלקטרוני. הלקוח יכול אז לבטל שלו Rikoooo יחזיר לו, בהקדם האפשרי, כל סכום שהוא יכול אסף מהלקוח.
כל חוסר זמינות של מוצרים, מכל סיבה שהיא, יכול בשום מקרה להצמיח את התשלום על ידי Rikoooo של כמה נזקים ואינטרסים או כמה הוצאות מכל סוג שהוא.

4 מאמר - משלוחים
מסירת הנכס הבלתי מוחשי נעשית מיד לאחר אימות התשלום.

סעיף 5 - מחיר
מחירי המכירה של המוצרים שתוקנו על-ידי התעריף לתוקף ביום של צבת ההסדר. Rikoooo שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים בכל עת ובמקרה של וריאציה של מחירים, מחירי החלים יהיו אלה בתוקף במועד קבלת הצו.
המחירים והמחירים המופיעים www.rikoooo.com נקובים במטבע אירו כוללים מע"מ. הם ובניכוי הנחה ועלויות המשלוח כולל.

סעיף 6 - תשלום
6.1 - תשלום
התשלום של המוצרים שהוזמנו על www.rikoooo.com באתר נעשה במזומן על מנת באמצעות Paypal או 2Checkout (CB) או בדוק.
6.2 - ללא תשלום / שייר סעיף הכותרת
כל אירוע של תשלום יאשר Rikoooo להשעות את ביצוע כל ההזמנות מצטיינים של הלקוח, בלי שהאחרון תוכל לתבוע כל נזק או פיצויים מכל סוג שהוא. בנוסף, הקונה ישפה Rikoooo כל העלויות הכרוכות ההתאוששות של סכומים שלא שולמו, כולל שיפוי סכום חד פעמי של% 10 החיובים, מבלי לפגוע בכל נזקים אחרים וריבית.
כאשר המוצרים הנמכרים אינם שולם במלואו במועד המסירה, Rikoooo שומרת לעצמה את הנכס עד לתשלום מלוא המחיר העיקרי ואת האביזרים המתאימים, לתשלום כמשמעותו בסעיף זה להיות מובן על ידי מחיר האוסף ידי Rikoooo. במקרה של ימים 8 ברירת המחדל לאחר מכתב של הודעה רשמית ששלחה מכתב רשום עם אישור קבלה ולא מוצלחת, מכירת תבוטל התעודה בזכות אם טוב נראה Rikoooo מבלי לפגוע בכל נזק וריבית אחרים.

סעיף 7 - הבטחת פגמים לכאורה ונסתר
Rikoooo מבטיח כי מוצריה עמידים בהסדרים הצרפתים ואירופיים בתוקף לגבי אותם, כפי שהם קיימים.

סעיף 8 - מידע nominative
Rikoooo מתחייב שלא מתקשר לצדדים שלישיים את המידע המועבר אליו על ידי הלקוח, שהוא סודי. מידע זה ישמש רק על ידי השירותים הפנימיים Rikoooo כדי לעבד את הסדר של הלקוח. בהתאם לחוק הגנת נתונים של 6 ינואר 1978, ללקוח יש זכות גישה, תיקון והתנגדות נתונים אישיים אודותיו. כדי לעשות זאת, זה מספיק כדי להחיל באופן מקוון או באמצעות הדואר, תוך פירוט שם, שם פרטי, כתובת, ואם אפשר, ההתייחסות ללקוח.

9 מאמר - כוח עליון
Rikoooo עשוי להיות משוחרר של כל או חלק של התחייבויותיה מבלי יכולת לתבוע פיצויים מ- אותו במקרה של נסיבות בלתי צפויות או כוח עליון למנוע או לעכב את ההפעלה של המוצרים או של כמה אלמנטים שלהם.
אם האירוע נמשך יותר משלושים ימים ממועד התרחשותו, חוזה המכירה סיכם על ידי החברה שלנו ואת הלקוחות שלה עשוי להסתיים על ידי חלק החרוצים ביותר שלה, בלי אף אחד מהצדדים יכול לתבוע פיצויים. ביטול זו ייכנס לתוקף במועד המצגת הראשונה של המכתב הרשום עם AR בגנות החוזה אמר מכירה.

סעיף 10 - שיפוט
בהסכם מפורש בין הצדדים, בבית הדין המסחרי של המטה שלנו יהיה אחראי באופן בלעדי ומלא לכל מחלוקות או לכל הליך הקשור להיווצרות, ביצוע או פרשנות של תנאים כלליים אלה המכירה וכל פעולות מכירה של מוצרים Rikoooo. תנאים כלליים אלה מכירה וכל המכירות שבוצעו על ידי Rikoooo כפופים לחוק הצרפתי.

סעיף 11 - ויתור
העובדה כי החברה שלנו לא, בכל זמן נתון, הסתייע כל הסעיפים של הסכם זה, לא יכול לוותר על הזכות להסתמך על סעיפים אלה במועד מאוחר יותר.