ភាសា

Profile for natg

  • ប្រភេទអ្នកប្រើប្រាស់: ការពិភាក្សា​របស់​អ្នកប្រើប្រាស់
  • ហ: សមាជិកថ្មី សមាជិកថ្មី
  • ចុះឈ្មោះកាលបរិច្ឆេទ: 19 មេសា 2014
  • ការចូលចុងក្រោយ: ខែ 2 4 ថ្ងៃមុន
  • ល្វែងម៉ោង: UTC + + 0: 00
  • ម៉ោង​ក្នុងស្រុក: 07: 30
  • ប្រកាស: 1
  • ទស្សនៈទម្រង់: 1701natg's recent posts

សារ / ប្រធានបទ ការឆ្លើយតប / មើល ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ចុងក្រោយនេះ
ប្រធានបទរូបតំណាង
natg, 1 ឆ្នាំ 4 ខែមុន
ប្រភេទ: ប្រអប់ទទួលមតិ
ឆ្លើយតប:1
ទស្សនៈ:5847
ពេលវេលាបង្កើតទំព័រ: 0.182 វិនាទី
ភាសា