ភាសា

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីចូលទៅក្នុងគណនីរបស់ខ្ញុំបានទេ?

វាគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីចូលទៅគណនីរបស់អ្នកដើម្បីរីករាយទាំងអស់នៃការផ្តល់សេវារបស់យើង។ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើដូចនេះអ្នកនឹងរកឃើញម៉ូឌុលនៅកំពូលនៃអេក្រង់របស់អ្នកនៅក្រោមម៉ឺនុយមេនៅលើគ្រប់ទំព័រនៃគេហទំព័រនេះ។ អ្នកអាចចូលជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមសំណព្វរបស់អ្នកដូចជាហ្វេសប៊ុក

ទំនាក់ទំនង en
នៅថ្ងៃអាទិត្យខែសីហា 09 by rikoooo
ជាការនេះមានប្រយោជន៍?
ភាសា