ភាសា

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីចូលទៅក្នុងគណនីរបស់ខ្ញុំបានទេ?

វាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការចូលទៅកាន់គណនីរបស់អ្នកដើម្បីរីករាយនឹងសេវាកម្មទាំងអស់របស់យើង។ ដើម្បីធ្វើដូច្នេះអ្នកនឹងរកឃើញម៉ូឌុលមួយនៅផ្នែកខាងលើនៃអេក្រង់របស់អ្នកនៅក្រោមម៉ឺនុយមេនៅគ្រប់ទំព័រនៃគេហទំព័រ។ អ្នកក៏អាចចូលជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមសំណព្វរបស់អ្នកដូចជាហ្វេសប៊ុកជាដើម

មុនពេលចូល:
ទំនាក់ទំនង en
បន្ទាប់ពីចូលបានជោគជ័យ:
ការតភ្ជាប់ត្រឹមត្រូវ
នៅថ្ងៃអាទិត្យខែសីហា 09 by rikoooo
ជាការនេះមានប្រយោជន៍?
ភាសា