ភាសា

យន្តហោះរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំបានផ្លាស់ប្តូរហក់លោតនៃទិដ្ឋភាព។ តើ​ខ្ញុ​ុំ​គួរ​ធ្វើអ្វី ? (FSX)

មួយចំនួននៃយន្តហោះរបស់អ្នក bounce រត់លើផ្លូវរត់និងរឿងដដែលនេះបានកើតមានឡើងសម្រាប់រថយន្តនៅជុំវិញ: នោះគឺជាកំហុសដែលគេស្គាល់, ដែលអាចត្រូវបានដោះស្រាយដោយកែប្រែ«សំណាញ់ដំណោះស្រាយ»អតិបរមា 5m ។ នៅក្នុងការបង្ហាញការកំណត់នៃ FSX ចុចលើ«ទេសភាព»ផ្ទាំងនិងផ្លាស់ប្តូរសេចក្តីសម្រេចនេះបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម:

trame ដំណោះស្រាយ
នៅថ្ងៃអាទិត្យខែសីហា 09 by rikoooo
ជាការនេះមានប្រយោជន៍?
ភាសា