ភាសា

លក្ខខណ្ឌទូទៅនៃការប្រើ Rikoooo.com

កែចុងក្រោយនៅលើ 16 / 01 / 2017

លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះរៀបរាប់អំពីលក្ខខណ្ឌក្រោមដែលគេហទំព័រ Rikoooo.com ផ្តល់នូវការចូលដំណើរការសេវារបស់ខ្លួន។ ដោយចុះឈ្មោះជាមួយ Rikoooo.com អ្នកបញ្ជាក់ដើម្បីទទួលយកលក្ខខណ្ឌទាំងអស់របស់ទាំងនេះលក្ខខណ្ឌទូទៅនៃការប្រើប្រាស់។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមទៅនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ, អ្នកមិនអាចប្រើសេវាកម្មរបស់យើង។

ព្រឹត្តិប័ត្រ Rikoooo


សេវានេះជូនដំណឹងអ្នកនៅពេលណាដែលឯកសារថ្មីមួយគឺអាចរកបានសម្រាប់ទាញយកនិងពសំខាន់។ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកមិនត្រូវបានបញ្ជូនទៅឱ្យភាគីទីបីណាមួយនិងនៅតែជាការសម្ងាត់យ៉ាងតឹងរឹង។ នៅពេលណាមួយដែលអ្នកអាចកែប្រែនិងលុបចោលការជាវរបស់អ្នកពីរបស់អ្នក តំបន់ជាសមាជិក ឬនៅបាតនៃអ៊ីម៉ែលគ្នាដែលទទួលបាន។

ដោយប្រើតំបន់សមាជិករបស់អ្នក


ដើម្បីចូលដំណើរការតំបន់ជាសមាជិករបស់អ្នក, អ្នកមានគ្រឿងសម្គាល់និងពាក្យសម្ងាត់ដែលអ្នកបានកំណត់ដោយខ្លួនឯងបាននៅពេលដែលអ្នកបានបញ្ចូលវាជាលើកដំបូងមួយ។ នៅក្នុងករណីនៃការបាត់បង់នៃការប្រើឈ្មោះអ្នកប្រើនិងពាក្យសម្ងាត់ទាំងនេះ, អ្នកអាចរកឃើញពួកវាយ៉ាងលឿននៅលើគេហទំព័រ Rikoooo.com ដោយចុចលើតំណដែលមាននៅក្នុងតំបន់នៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណនេះ:

ភ្លេចពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក?

បន្ទាប់មកអ្នកនឹងត្រូវបានផ្ញើអ៊ីមែលដែលមានពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក។

សិទ្ធិរបស់អ្នក


នៅក្នុងការអនុលោមតាមច្បាប់ "Informatique et Liberte" នៃ 6 ខែមករា 1978, អ្នកមានសិទ្ធិចូលដំណើរការ, កែប្រែ, កែតម្រូវនិងលុបទិន្នន័យដែលទាក់ទងនឹងអ្នក។
ដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិដំណោះស្រាយបីនេះគឺអាចប្រើបានទៅអ្នក។

- ចូលទៅកាន់របស់អ្នក "តំបន់សមាជិក"និងធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរណាអនឡាញ។
- សូមទាក់ទង អ្នកគ្រប់គ្រង
- ផ្ញើលិខិតមួយទៅ Rikoooo.com ផ្ដល់អនុសាសន៍ Gaillard Chemins នី 107 កំពង់ផែ 31410 ណូអី - បារាំង

ការទទួលខុសត្រូវ


Rikoooo.com ធ្វើឱ្យប្រើបានទាំងអស់មានន័យថាជាការចាំបាច់ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវការផ្តល់សេវាដែលល្អបំផុតដែលអាចធ្វើបាននៃការផ្តល់ជូនពិសេសដល់អ្នកប្រើវាអ៊ីនធឺណិនោះ។ វាមិនអាចត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃករណីប្រធានសក្ដិឡើយជាក់ស្ដែងកម្លាំងឬហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនជាពិសេសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការរំខានមួយនៃសេវាកម្មនេះលទ្ធផលបានមកពីបរាជ័យនៃបណ្តាញទូរស័ព្ទឬអ្នកផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកប្រើអ៊ីនធឺណិតឬធ្វើឱ្យទាន់សម័យមួយនេះ នៃសមាសភាគតំបន់បណ្តាញឬម៉ាស៊ីនបម្រើបណ្តាញ។
Rikoooo.com គឺមិនទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដែលអាចត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអ្នកប្រើពត័មានដែលនិងសេវាកម្មដែលមាននៅលើតំបន់បណ្តាញនេះ។
ភាសា