ພາສາຍົນເກົ່າ
ສ້າງຂື້ນເມື່ອວັນທີ 24-10-2020
ປັບປຸງວັນທີ 15-12-2020

ຂະ ໜາດ 45.4 MB
Version 2.0
Fokker_D.21_1938-40_MSFS2020_1
Fokker D.21 1938-40 MSFS 2020
11 596    3.23 (159​)
By Model by Daan Kaasjager (Dutcheeseblend). MSFS 2020 conversion done by Priller from Sim-Outhouse.com