ഭാഷകൾ

വിഷയം-ഐക്കൺ ചോദ്യം ഷോർട്ടുകൾ

കൂടുതൽ
1 മാസം മുമ്പ് 5 വർഷം #1260 by അലക്സാണ്ടർ 29

ഹായ്! എയർബാസ് പാക്കേജിലേക്ക് ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ഷോർട്ട്ലെറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നോ? സ്നേഹിക്കുമോ? ആശംസകളോടെ!

ദയവായി ലോഗിൻ or ഒരു ഇടപാട് തുടങ്ങു സംഭാഷണത്തിൽ ചേരാൻ.

കൂടുതൽ
1 മാസം മുമ്പ് 4 വർഷം #1279 by brikir

ഞാൻ ഈ അഭ്യർത്ഥന രണ്ടാംതാക്കുക. ഞാനും ഷക്കലുകളുമൊത്ത് കൂടി XXX ന് വോട്ടു ചെയ്യും.

ദയവായി ലോഗിൻ or ഒരു ഇടപാട് തുടങ്ങു സംഭാഷണത്തിൽ ചേരാൻ.

  • അനുവദനീയമല്ല: പുതിയ വിഷയം സൃഷ്ടിക്കാൻ.
  • അനുവദനീയമല്ല: മറുപടി നൽകാൻ.
  • അനുവദനീയമല്ല: ഫയലുകൾ ചേർക്കാൻ.
  • അനുവദനീയമല്ല: നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം എഡിറ്റ്.
0.236 നിമിഷങ്ങൾ: പേജ് സൃഷ്ടിക്കാൻ സമയം