ഭാഷകൾ

വിഷയം-ഐക്കൺ ചോദ്യം kudos....

കൂടുതൽ
2 വർഷം മാസം മുമ്പ് 4 #157 by PAYSON

Kudos (and I mean that in the strictness of the meaning) to the builders of the BT-67! Super nice craft to fly. I was always (since childhood) been a big fan of the C-47 (or the DC-3). To come on board in Rikooo and find it has been modified in all the right ways. I actually got my landing down short enough, I thought I'd give a try at landing on a moving carrier. Forgot to lighten the load, but stuck it. The pushed back for full deck take off and made it. I got screenshots of it but still can't get them to load here.
Rikooo, you guys have some pretty nice carrier planes. I'd like a A1 Skyraider in FSX. There is one in 2004. You all don't need me to tell you... "keep up the good work". It seems to be at least your 2nd nature.
Regards, PAYSON / Keith

താഴെ ഉപയോക്താവ് (ങ്ങൾ) നന്ദി പറഞ്ഞു: Gh0stRider203

ദയവായി ലോഗിൻ or ഒരു ഇടപാട് തുടങ്ങു സംഭാഷണത്തിൽ ചേരാൻ.

കൂടുതൽ
2 വർഷം മാസം മുമ്പ് 4 #170 by Gh0stRider203

Ya know....that's the ONE problem with this dang site......it only takes ONE bird to become addicted lol ^_^

as for the screenshots..... use prnt.sc/ :) I've used that to get my screenshots for a WHILE. you can even upload stuff right from your computer onto there


Gh0stRider203
അമേരിക്കൻ എയർവെയ്സ് വി.എ.
ഉടമ / സിഇഒ

www.facebook.com/AmericanAirwaysVA

ദയവായി ലോഗിൻ or ഒരു ഇടപാട് തുടങ്ങു സംഭാഷണത്തിൽ ചേരാൻ.

കൂടുതൽ
2 വർഷം മാസം മുമ്പ് 4 #179 by Dariussssss

Hello,welcome and thanks a lot.

Just like Gh0st said,you can get addicted to this place,in the most positive way. :)

വീണ്ടും സ്വാഗതം.

ബഹുമാനപൂർവ്വം

താഴെ ഉപയോക്താവ് (ങ്ങൾ) നന്ദി പറഞ്ഞു: Gh0stRider203

ദയവായി ലോഗിൻ or ഒരു ഇടപാട് തുടങ്ങു സംഭാഷണത്തിൽ ചേരാൻ.

കൂടുതൽ
2 വർഷം മാസം മുമ്പ് 4 - 2 വർഷം മാസം മുമ്പ് 4 #180 by Gh0stRider203

BIGGEST problem I have is finding the TIME to enjoy the aircraft I get off here lmao

As you can see, XRAY is riding My erm six, mile wise lolThat said..all this is 100% Me, using the 744LCF and 748F :)


Gh0stRider203
അമേരിക്കൻ എയർവെയ്സ് വി.എ.
ഉടമ / സിഇഒ

www.facebook.com/AmericanAirwaysVA
അവസാനം എഡിറ്റുചെയ്തത്: 2 വർഷങ്ങൾ ഏകദേശം എട്ടു മാസം മുമ്പ് Gh0stRider203.

ദയവായി ലോഗിൻ or ഒരു ഇടപാട് തുടങ്ങു സംഭാഷണത്തിൽ ചേരാൻ.

  • അനുവദനീയമല്ല: പുതിയ വിഷയം സൃഷ്ടിക്കാൻ.
  • അനുവദനീയമല്ല: മറുപടി നൽകാൻ.
  • അനുവദനീയമല്ല: ഫയലുകൾ ചേർക്കാൻ.
  • അനുവദനീയമല്ല: നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം എഡിറ്റ്.
0.322 നിമിഷങ്ങൾ: പേജ് സൃഷ്ടിക്കാൻ സമയം
ഭാഷകൾ