ഭാഷകൾ

വിഷയം-ഐക്കൺ ചോദ്യം No 3D cockpit after installing the Airbus A330 Multi-Livery package

കൂടുതൽ
1 മാസം മുമ്പ് 11 വർഷം #703 by Acerazus

I first install the Airbus A330 Multi-Livery package, then I install the Airbus A340 Mega Package Vol 1. Afterward, I install the Airbus A340 Mega Package Vol 2. Suddenly the A330 and A340 (Vol. 1) don't have their 3D cockpits anymore! I tried everything such as reinstalling and such and I also used the Gauge tool but that did little help. Any help would be greatly appreciated.

ദയവായി ലോഗിൻ or ഒരു ഇടപാട് തുടങ്ങു സംഭാഷണത്തിൽ ചേരാൻ.

കൂടുതൽ
1 മാസം മുമ്പ് 10 വർഷം #711 by ricsmi

I'm getting same problem, help would be appreciated from anyone. :(

ദയവായി ലോഗിൻ or ഒരു ഇടപാട് തുടങ്ങു സംഭാഷണത്തിൽ ചേരാൻ.

കൂടുതൽ
1 മാസം മുമ്പ് 10 വർഷം #712 by Dariussssss

Hello to both of you and welcome.

Some planes in the pack are from the POSKY,and they don't have a VC. The ones from the Thomas Ruth have it.

ചിയേഴ്സ്

ദയവായി ലോഗിൻ or ഒരു ഇടപാട് തുടങ്ങു സംഭാഷണത്തിൽ ചേരാൻ.

കൂടുതൽ
1 മാസം മുമ്പ് 10 വർഷം #717 by ricsmi

Dariussssss wrote: Hello to both of you and welcome.

Some planes in the pack are from the POSKY,and they don't have a VC. The ones from the Thomas Ruth have it.

ചിയേഴ്സ്


Thanks for the reply, is there anyway to make it so the POSKY ones have VC?

ദയവായി ലോഗിൻ or ഒരു ഇടപാട് തുടങ്ങു സംഭാഷണത്തിൽ ചേരാൻ.

  • അനുവദനീയമല്ല: പുതിയ വിഷയം സൃഷ്ടിക്കാൻ.
  • അനുവദനീയമല്ല: മറുപടി നൽകാൻ.
  • അനുവദനീയമല്ല: ഫയലുകൾ ചേർക്കാൻ.
  • അനുവദനീയമല്ല: നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം എഡിറ്റ്.
മോഡറേറ്റർമാർ: Gh0stRider203
0.194 നിമിഷങ്ങൾ: പേജ് സൃഷ്ടിക്കാൻ സമയം
ഭാഷകൾ