ഭാഷകൾ

വിഷയം-ഐക്കൺ ചോദ്യം Emplacement "fichiers flight simulator" non reconnu par fs9

കൂടുതൽ
2 വർഷം മാസം മുമ്പ് 4 #123 by CHRIS380

നരവംശശാസ്ത്രം à tous,
Je ne suis pas un crac en informatique mais je constate que mon fs9 ne reconnait plus l'emplacement du dossier "fichiers flight simulator" et donc impossible de créer un vol et de l'enregistrer. J'ai bien sélectionné le dossier manuellement dans la boîte de dialogue dédiée aux fichiers pln, mais j'ai un message d'erreur me disant que les vols ne peuvent être enregistrés ou chargés qu'à partir de ce dossier. Je ne sais pas si une mise à jour récente qui est à l'origine de ce problème. Je n'ai jamais rencontré ce problème auparavant. Si vous pouvez m'aider, merci d'avance.

ദയവായി ലോഗിൻ or ഒരു ഇടപാട് തുടങ്ങു സംഭാഷണത്തിൽ ചേരാൻ.

കൂടുതൽ
2 വർഷം മാസം മുമ്പ് 4 #124 by Dariussssss

Please,this Forum is English only. For the French Forum ,follow this link:

www.rikoooo.com/fr/forum/

വിശ്വസ്തതയോടെ

താഴെ ഉപയോക്താവ് (ങ്ങൾ) നന്ദി പറഞ്ഞു: CHRIS380, Gh0stRider203

ദയവായി ലോഗിൻ or ഒരു ഇടപാട് തുടങ്ങു സംഭാഷണത്തിൽ ചേരാൻ.

  • അനുവദനീയമല്ല: പുതിയ വിഷയം സൃഷ്ടിക്കാൻ.
  • അനുവദനീയമല്ല: മറുപടി നൽകാൻ.
  • അനുവദനീയമല്ല: ഫയലുകൾ ചേർക്കാൻ.
  • അനുവദനീയമല്ല: നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം എഡിറ്റ്.
0.198 നിമിഷങ്ങൾ: പേജ് സൃഷ്ടിക്കാൻ സമയം
ഭാഷകൾ