ഭാഷകൾ

വിഷയം-ഐക്കൺ ചോദ്യം CLS DC-10-30F Review

കൂടുതൽ
2 വർഷം മാസം മുമ്പ് 3 - 2 വർഷം മാസം മുമ്പ് 3 #195 by Gh0stRider203

I won't lie, I'm a fan of the 3 engine birds. Always have been. You'll RARELY see Me in anything with less than 2 engines.

This is a really nice bird. comes with a lot of liveries, really nice detail, handles great but there's a bit of a problem with it...

You see, max-range on this bird is listed as 6,600 mi; Max Fuel is listed as 36,650 U.S. gal; and max take-off weight is listed as 572,000 lbs.

Yet, if you look in FSX...it shows Max gross weight as 558,000lbs and max allowable fuel as 32,368 gallons, a difference of 4,282 gallons.

Right now I'm doing a 6305.0 nm flight, and I'm down to 7% left. I've been cruising at Mach .82 (which is the typical cruise speed) at 35,000 feet, and took off with full tanks. Needless to say...I ain't gonna make it the remaining 4.5 hrs w/o having to refuel....

I've messaged CLS to see if they're aware of this, and am currently waiting to hear back.

Haven't made an ILS approach yet (not used to this autopilot lol it's um different lol), but I don't expect that to be too hard to do.

So far though....I'd give this bird a nice A- (yeah changed My mind lol). Once I install the one from here by Thomas Ruth, I'll put up a review on that one lol Might be a day or so as I rarely do less than a max-range flight when it comes to cargo :)


Gh0stRider203
അമേരിക്കൻ എയർവെയ്സ് വി.എ.
ഉടമ / സിഇഒ

www.facebook.com/AmericanAirwaysVA
അവസാനം എഡിറ്റുചെയ്തത്: 2 വർഷങ്ങൾ ഏകദേശം എട്ടു മാസം മുമ്പ് Gh0stRider203.

ദയവായി ലോഗിൻ or ഒരു ഇടപാട് തുടങ്ങു സംഭാഷണത്തിൽ ചേരാൻ.

കൂടുതൽ
2 വർഷം മാസം മുമ്പ് 3 #199 by Gh0stRider203

ILS is fairly straightforward on this bird, thankfully. Granted I used the keyboard shortcuts, but still lol Still no reply from CLS....


Gh0stRider203
അമേരിക്കൻ എയർവെയ്സ് വി.എ.
ഉടമ / സിഇഒ

www.facebook.com/AmericanAirwaysVA

ദയവായി ലോഗിൻ or ഒരു ഇടപാട് തുടങ്ങു സംഭാഷണത്തിൽ ചേരാൻ.

  • അനുവദനീയമല്ല: പുതിയ വിഷയം സൃഷ്ടിക്കാൻ.
  • അനുവദനീയമല്ല: മറുപടി നൽകാൻ.
  • അനുവദനീയമല്ല: ഫയലുകൾ ചേർക്കാൻ.
  • അനുവദനീയമല്ല: നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം എഡിറ്റ്.
മോഡറേറ്റർമാർ: Gh0stRider203
0.479 നിമിഷങ്ങൾ: പേജ് സൃഷ്ടിക്കാൻ സമയം
ഭാഷകൾ