ഭാഷകൾ

Fairchild 24-R2 1938 FS2004

വിവരം

യുഎസ് എയർ കോർപ്സ് സിവിലിയൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി വേണ്ടി 1938 ഉണ്ടാക്കിയിരക്കുന്ന ജലവിമാന. പറക്കുന്ന നൈസ്, റിയലിസ്റ്റിക് ഫ്ലൈറ്റ് മോഡൽ, 3D കോക്പിറ്റിൽ, പ്രതിഫലനം നന്നായി വീണ്ടും ഗ്രാഫിക്സ്, പഴയ ശബ്ദങ്ങൾ. ശ്രമിക്കണം! Fairchild 24 ഒരു നേരിയ വിമാനം അമേരിക്കൻ 1930s ആയിരുന്നു. ഇത് പദവിയും യു.സി-61 കീഴിൽ സൈനിക ട്രാൻസ്പോർട്ട് എയർക്രാഫ്റ്റ് ആയി USAAC ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

വിവരം


അവസാനമായി പുതുക്കിയത്

02-03-2020ബോയിംഗ് 737-MAX8 മൾട്ടി-ലിവറി FSX  &
--------