ഭാഷകൾ

എന്റെ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ ലോഗ് ഓൺ?

ഇത് എല്ലാ സേവനങ്ങളിൽ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ലോഗ് ഓൺ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇത് ചെയ്യാൻ, നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിലെ ഓരോ പേജുകളിൽ പ്രധാന മെനുവിൽ സ്ക്രീനിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഘടകം കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോലുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യാം

connexion കടപ്പാട്
ആഗസ്റ്റ് ആഗസ്റ്റ് 29 ഞായറാഴ്ച by rikoooo
ഇതു സംഭവിച്ചു?
ഭാഷകൾ