भाषा

ऐतिहासिक उड्डाणाचे योजना

1950: Aigle Azur sous फ्लाइट सिम्युलेटर

ई-मेल

वापरकर्ता रेटिंग: 4 / 5

स्टार सक्रियस्टार सक्रियस्टार सक्रियस्टार सक्रियस्टार निष्क्रीय

J'ai trouvé सूर ले साइट www.timetableimages.com de Björn Larsson et डेव्हिड Zekria Compagnie काळजीपूर्वक तयार दस्तऐवज Aigle Azur फोंडी पार सिल्व्हन फ्लोरीट (1899-1993) आणि 1946 क्रुएई आणि लेन्डॅमॅन ड्यू डियुएस्मेम फॉर माइंडियल, Aigle Azur से स्थितिनी एन Afrique du Nord अॅल्सेन्सिएललेमेंट फ्रॅन्काईज, डीओयु एले रॅप्ट्री लेस एनसेइन्गंट्स ला ला मेट्रॉपॉल लॉर्स डेस रिकॉग्जन स्कॉलिअर्स कॅट कम्पॅनी, इंटेरेग्रेटेड इंजेक्शन, रिच एजॉरडहुई ले डर्निएर टेमेइन डि अनए लॅस्क इन पाईक्स रॉऊवेट एसएस एयलेस

अप्परेल सिलिले: डग्लस डीसीएक्सएक्सएक्सः फ्री डाउनलोड XXX (3) आणि X: http://www.dc3airways.com/

जीपीएस recommandé इं पूरक दे ला सुचालन VOR / DME & ADF / NDB

Ligne 1

फ्रान्स

पॅरिस (ले Bourget LFPB) / 374mn / छान (नाइस कोत देझूर एलएफएमएन) / 126mn / अजॅक्सिओ (कॅम्पो डेलऑरो एलएफकेजे) / 311mn

ट्यूनीशिया

ट्यूनिस (कार्थेज डीटीटीए)

Ligne 2

फ्रान्स

छान (नाइस कोत देझूर एलएफएमएन) / 120mn / बस्टिया (Poretta LFKB) / 48mn / अजॅक्सिओ (कॅम्पो डेलऑरो एलएफकेजे) / 311mn

ट्यूनीशिया

ट्यूनिस (कार्थेज डीटीटीए)

Ligne 3

फ्रान्स

मार्सेलीस (मार्साइल / प्रोव्हिन्स LFML) / 457mn

ट्यूनीशिया

ट्यूनिस (कार्थेज डीटीटीए)

Ligne 4

फ्रान्स

बॉरडो (Mérignac LFBD) / 114mn / नॅंट्स (ब्लगानेक LFBO) / 489mn

Algérie

ऑरान (एस सेनिया डीएओओ) / 196mn / अल्जेर (Houari Boumediene DAAG) / 179mn / स्किक्डा - अॅनिसेनेलमेंट फिलिपविले - (Survol: Coordonnées: 36 52 22 न 6 54 36 E) / 158mn

ट्यूनीशिया

ट्यूनिस (कार्थेज डीटीटीए)

Ligne 5

फ्रान्स

मार्सेलीस (मार्सिले / प्रोव्हन्स एलएफएमएल) / 183mn / अजॅक्सिओ (कॅम्पो डेलऑरो एलएफकेजे) / 36mn / काल्वी (स्टी कॅथरीन एलएफकेसी)

Ligne 6

फ्रान्स

छान (नाइस कोत देझूर एलएफएमएन) / 126mn / अजॅक्सिओ (कॅम्पो डेलऑरो एलएफकेजे)

Ligne 7

फ्रान्स

मार्सेलीस (मार्सिले / प्रोव्हन्स एलएफएमएल) / 138mn / ल्योन (ब्रॉन्न LFLY) / 58mn

सुसी

जिनिव्ह एलएसजीजी

Ligne 8

ट्यूनीशिया

ट्यूनिस (कॅर्थेज डीटीटीए) / एमएन

मी टेलि

पलेरमे (पंटा राईसी एलआयसीजे) / एक्सएक्सएक्सएमएनए / ट्रॅपनी (बीर्गी मिल एलआयसीटी)

Ligne 9

फ्रान्स

छान (नाइस कोत देझूर एलएफएमएन) / 88mn / मार्सेलीस (मार्साइल / प्रोव्हिन्स LFML) / 415mn

Algérie

अल्जेर (हौरी बुमेडिने डीएएजी)

Ligne 10

फ्रान्स

छान (नाइस कोत देझूर एलएफएमएन) / 126mn / अजॅक्सिओ (कॅम्पो डेलऑरो एलएफकेजे) / 407mn

Algérie

अल्जेर (हौरी बुमेडिने डीएएजी)

Ligne 11

फ्रान्स

मार्सेलीस (मार्साइल / प्रोव्हिन्स LFML) / 401mn

Algérie

स्किक्डा - अॅनिसेनेलमेंट फिलिपविले - (Survol: Coordonnées: 36 52 22 न 6 54 36 E)

Ligne 12

फ्रान्स

नॅंट्स (ब्लगानेक LFBO) / 489mn

Algérie

ऑरान (एस सेनिया डीएओओ) / 196mn / अल्जेर (हौरी बुमेडिने डीएएजी)

Ligne 13

फ्रान्स

नॅंट्स (ब्लगानेक LFBO) / 424mn

Algérie

अल्जेर (Houari Boumediene DAAG) / 196mn / ऑरान (एस सेनिया डीएओ)

Ligne 14

Algérie

अल्जेर (Houari Boumediene DAAG) / 242mn

Espagne

Valence (मानिसे लेव्हस)

Ligne 15

Algérie

ऑरान (एस सेनिया डीएओओ) / 232mn

Espagne

Valence (मानिसे लेव्हस)

Ligne 16

फ्रान्स

छान (नाइस कोत देझूर एलएफएमएन) / 88mn / Marignane - मार्सेलीस (मार्साइल / प्रोव्हिन्स LFML) / 691mn

Maroc

Tanger (इब्न बटाऊटा जीएमटीटी) / 156mn / कॅसब्लॅंका (अँफा जीएमएमसी)

Ligne 17

फ्रान्स

बॉरडो (मेरिग्नाक एलएफबीडी) / 596mn

Maroc

Tanger (इब्न बटाऊटा जीएमटीटी) / 156mn / कॅसब्लॅंका (अँफा जीएमएमसी)

Ligne 18

फ्रान्स

पॅरिस (ले Bourget LFPB) / 350mn / मार्सेलीस (मार्साइल / प्रोव्हिन्स LFML) / 415mn

Algérie

अल्जेर (Houari Boumediene DAAG) / 594mn / Aoulef (Survol: Coordonnées: 26 58 32 न 1 04 22 इ - राजीवसंवर्धन कार्बर्टमध्ये शक्य आहे Reggane DAAN) / 646mn

माली

गाओ (Korogoussou GAGO) / 209mn

नायजर

नॅय्मे (Diori Hamani DRRN) / 756mn

टीसीएचएडी

एन'जामेना FTTJ - अॅसीएपमेंट लॅमी - / 508mn

République centrafricaine

बांगुइ (एमपोको एफईएफएफ) / 555mn

REPUBLIQUE DU CONGO

ब्राझाव्हिल (माया-माया एफसीबीबी)

Ligne 19

फ्रान्स

पॅरिस (ले Bourget LFPB) / 279mn / बॉरडो (मेरिग्नाक एलएफबीडी) / 749mn

Maroc

कॅसब्लॅंका (Anfa GMMC) / 733mn / दाखला जीएमएमएच -इनिशिन्मेंट विला सिसनेरॉस- / 177mn

Mauritanie

नऊधिबोऊ जीक्यू पी पी -पोर्ट एटिएन- / 372mn

सेनेगल

डाकार (लिओपोल्ड सेडर सेन्घोर सौम्य)

Ligne 20

सेनेगल

डाकार (लिओपोल्ड सेडर सेंघोर सौम्य) / 384mn

रिपब्लिक डे डे GUINEE

कनॅक्री (जीबीएसए जीयूसीवाय) / 379mn

माली

माली (सेनू जीएबीएस) / 498mn

कोटे डी 'IVOIRE

आबीदजान (फेलिक्स हॉओफॉएट-बोigny डीआयएपी)

कॉपीराइट मिशेल Lagneau 2018

भाषा