ဘာသာစကားများ

ဗီဒီယိုများ (20 သည့်အကြောင်းအရာများ)

ဤသည်သင်တို့ပြေး Simulator ကိုယူဗီဒီယို post ဖို့ရာအရပျဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ဖန်တီးမှုဖြစ်လိမ့်မည်။ :)
ဘာသာရပ် ပြန်စာများ / Views စာ ပြီးခဲ့သည့် Post ကို
ခေါင်းစဉ်-အိုင်ကွန်
ခေါင်းစဉ်အသုံးပြုပုံ 1 months ago 2 နှစ်တွင်စတင် urankjj
1 months ago နောက်ဆုံး Post ကို 2 တစ်နှစ်
by urankjj
Replies:0
views:6258
ပြီးခဲ့သည့် Post ကို by urankjj
1 months ago 2 တစ်နှစ်
ခေါင်းစဉ်-အိုင်ကွန်
ခေါင်းစဉ်အသုံးပြုပုံ 1 months ago 4 နှစ်တွင်စတင် Hykardu
1 months ago နောက်ဆုံး Post ကို 4 တစ်နှစ်
by Hykardu
Replies:0
views:7814
ပြီးခဲ့သည့် Post ကို by Hykardu
1 months ago 4 တစ်နှစ်
ခေါင်းစဉ်-အိုင်ကွန်
ခေါင်းစဉ်အသုံးပြုပုံ 1 months ago 6 နှစ်တွင်စတင် Hykardu
1 months ago နောက်ဆုံး Post ကို 6 တစ်နှစ်
by Hykardu
Replies:0
views:6692
ပြီးခဲ့သည့် Post ကို by Hykardu
1 months ago 6 တစ်နှစ်
ခေါင်းစဉ်-အိုင်ကွန်
ခေါင်းစဉ်အသုံးပြုပုံ 1 months ago 6 နှစ်တွင်စတင် Hykardu
1 months ago နောက်ဆုံး Post ကို 6 တစ်နှစ်
by Hykardu
Replies:0
views:6893
ပြီးခဲ့သည့် Post ကို by Hykardu
1 months ago 6 တစ်နှစ်
ခေါင်းစဉ်-အိုင်ကွန်
ခေါင်းစဉ်အသုံးပြုပုံ 1 months ago 9 နှစ်တွင်စတင် Hykardu
1 months ago နောက်ဆုံး Post ကို 9 တစ်နှစ်
by Hykardu
Replies:0
views:9929
ပြီးခဲ့သည့် Post ကို by Hykardu
1 months ago 9 တစ်နှစ်
ခေါင်းစဉ်-အိုင်ကွန်
ခေါင်းစဉ်အသုံးပြုပုံ 1 months ago 9 နှစ်တွင်စတင် Hykardu
1 months ago နောက်ဆုံး Post ကို 9 တစ်နှစ်
by Hykardu
Replies:0
views:7275
ပြီးခဲ့သည့် Post ကို by Hykardu
1 months ago 9 တစ်နှစ်
ခေါင်းစဉ်-အိုင်ကွန်
ခေါင်းစဉ်အသုံးပြုပုံ 1 months ago 9 နှစ်တွင်စတင် Hykardu
1 months ago နောက်ဆုံး Post ကို 9 တစ်နှစ်
by Hykardu
Replies:0
views:8688
ပြီးခဲ့သည့် Post ကို by Hykardu
1 months ago 9 တစ်နှစ်
ခေါင်းစဉ်-အိုင်ကွန်
ခေါင်းစဉ်အသုံးပြုပုံ 2 တစ်လအကြာ 1 နှစ်စတင် အဘိဓါန် Chuka
2 လအကြာကနောက်ဆုံး Post ကို 1 နှစ်ပေါင်း
by Gh0stRider203
Replies:2
views:12.1k
ပြီးခဲ့သည့် Post ကို by Gh0stRider203
လွန်ခဲ့တဲ့ 2 နှစ်ပေါင်း 1 လ
ခေါင်းစဉ်-အိုင်ကွန်
ခေါင်းစဉ်အသုံးပြုပုံ 2 တစ်လအကြာ 1 နှစ်စတင် Dariussssss
2 လအကြာကနောက်ဆုံး Post ကို 1 နှစ်ပေါင်း
by Dariussssss
Replies:0
views:8639
ပြီးခဲ့သည့် Post ကို by Dariussssss
လွန်ခဲ့တဲ့ 2 နှစ်ပေါင်း 1 လ
ခေါင်းစဉ်-အိုင်ကွန်
ခေါင်းစဉ်အသုံးပြုပုံ 2 တစ်လအကြာ 1 နှစ်စတင် အဘိဓါန် Chuka
2 လအကြာကနောက်ဆုံး Post ကို 1 နှစ်ပေါင်း
by မယာဌါနမှူး
Replies:3
views:10.9k
ပြီးခဲ့သည့် Post ကို by မယာဌါနမှူး
လွန်ခဲ့တဲ့ 2 နှစ်ပေါင်း 1 လ
ခေါင်းစဉ်-အိုင်ကွန်
ခေါင်းစဉ်အသုံးပြုပုံ 2 တစ်လအကြာ 1 နှစ်စတင် အဘိဓါန် Chuka
2 လအကြာကနောက်ဆုံး Post ကို 1 နှစ်ပေါင်း
by Gh0stRider203
Replies:1
views:11.1k
ပြီးခဲ့သည့် Post ကို by Gh0stRider203
လွန်ခဲ့တဲ့ 2 နှစ်ပေါင်း 1 လ
ခေါင်းစဉ်-အိုင်ကွန်
ခေါင်းစဉ်အသုံးပြုပုံ 2 တစ်လအကြာ 1 နှစ်စတင် အဘိဓါန် Chuka
2 လအကြာကနောက်ဆုံး Post ကို 1 နှစ်ပေါင်း
by အဘိဓါန် Chuka
Replies:0
views:10.2k
ပြီးခဲ့သည့် Post ကို by အဘိဓါန် Chuka
လွန်ခဲ့တဲ့ 2 နှစ်ပေါင်း 1 လ
ခေါင်းစဉ်-အိုင်ကွန်
ခေါင်းစဉ်အသုံးပြုပုံ 2 တစ်လအကြာ 1 နှစ်စတင် အဘိဓါန် Chuka
2 လအကြာကနောက်ဆုံး Post ကို 1 နှစ်ပေါင်း
by အဘိဓါန် Chuka
Replies:0
views:10.5k
ပြီးခဲ့သည့် Post ကို by အဘိဓါန် Chuka
လွန်ခဲ့တဲ့ 2 နှစ်ပေါင်း 1 လ
ခေါင်းစဉ်-အိုင်ကွန်
ခေါင်းစဉ်အသုံးပြုပုံ 2 တစ်လအကြာ 1 နှစ်စတင် အဘိဓါန် Chuka
2 လအကြာကနောက်ဆုံး Post ကို 1 နှစ်ပေါင်း
by အဘိဓါန် Chuka
Replies:0
views:10.5k
ပြီးခဲ့သည့် Post ကို by အဘိဓါန် Chuka
လွန်ခဲ့တဲ့ 2 နှစ်ပေါင်း 1 လ
ခေါင်းစဉ်-အိုင်ကွန်
ခေါင်းစဉ်အသုံးပြုပုံ 2 တစ်လအကြာ 1 နှစ်စတင် အဘိဓါန် Chuka
2 လအကြာကနောက်ဆုံး Post ကို 1 နှစ်ပေါင်း
by rikoooo
Replies:1
views:10.4k
ပြီးခဲ့သည့် Post ကို by rikoooo
လွန်ခဲ့တဲ့ 2 နှစ်ပေါင်း 1 လ
ခေါင်းစဉ်-အိုင်ကွန်
ခေါင်းစဉ်အသုံးပြုပုံ 2 တစ်လအကြာ 1 နှစ်စတင် Gh0stRider203
2 လအကြာကနောက်ဆုံး Post ကို 1 နှစ်ပေါင်း
by Gh0stRider203
Replies:4
views:10.1k
ပြီးခဲ့သည့် Post ကို by Gh0stRider203
လွန်ခဲ့တဲ့ 2 နှစ်ပေါင်း 1 လ
ခေါင်းစဉ်-အိုင်ကွန်
ခေါင်းစဉ်အသုံးပြုပုံ 2 တစ်လအကြာ 1 နှစ်စတင် အဘိဓါန် Chuka
2 လအကြာကနောက်ဆုံး Post ကို 1 နှစ်ပေါင်း
by အဘိဓါန် Chuka
Replies:0
views:11.4k
ပြီးခဲ့သည့် Post ကို by အဘိဓါန် Chuka
လွန်ခဲ့တဲ့ 2 နှစ်ပေါင်း 1 လ
ခေါင်းစဉ်-အိုင်ကွန်
ခေါင်းစဉ်အသုံးပြုပုံ 2 တစ်လအကြာ 1 နှစ်စတင် အဘိဓါန် Chuka
2 လအကြာကနောက်ဆုံး Post ကို 1 နှစ်ပေါင်း
by အဘိဓါန် Chuka
Replies:0
views:11k
ပြီးခဲ့သည့် Post ကို by အဘိဓါန် Chuka
လွန်ခဲ့တဲ့ 2 နှစ်ပေါင်း 1 လ
ခေါင်းစဉ်-အိုင်ကွန်
ခေါင်းစဉ်အသုံးပြုပုံ 2 တစ်လအကြာ 1 နှစ်စတင် Gh0stRider203
2 လအကြာကနောက်ဆုံး Post ကို 1 နှစ်ပေါင်း
by superskullmaster
Replies:3
views:9798
ပြီးခဲ့သည့် Post ကို by superskullmaster
လွန်ခဲ့တဲ့ 2 နှစ်ပေါင်း 1 လ
ခေါင်းစဉ်-အိုင်ကွန်
ခေါင်းစဉ်အသုံးပြုပုံ 2 တစ်လအကြာ 1 နှစ်စတင် အဘိဓါန် Chuka
2 လအကြာကနောက်ဆုံး Post ကို 1 နှစ်ပေါင်း
by Dariussssss
Replies:1
views:9515
ပြီးခဲ့သည့် Post ကို by Dariussssss
လွန်ခဲ့တဲ့ 2 နှစ်ပေါင်း 1 လ
  • ခွင့်မပြု: အသစ်ခေါင်းစဉ်ကိုဖန်တီးရန်။
  • ခွင့်မပြု: reply ရန်။
  • ခွင့်မပြု: ဖိုင်များကိုထည့်သွင်းဖို့။
  • ခွင့်မပြု: သင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုတည်းဖြတ်ရန်။
0.276 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်
ဘာသာစကားများ