भाषा

POSKY Boeing 757-300 थमस कुक FSX

जानकारी

Boeing 757-300 पूरा कम्पनी "थोमस कुक" अनुकूलन ध्वनि र 3D ककपिट संग (कुलपति)। उच्च गुणस्तर को दृश्य मोडेल।
जानकारीभाषा