भाषा

म मेरो पासवर्ड र / वा मेरो प्रयोगकर्ता नाम भूल गरेका छन्। म के गर्नुपर्छ?

के तपाईं पासवर्ड र / वा तपाईँको प्रयोगकर्ता नाम भूल छ भने, तपाईं यी informations प्राप्त गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ उपकरण छन्:

म मेरो पासवर्ड भूल गर्नुभएको

म मेरो प्रयोगकर्ता नाम भूल गर्नुभएको

तपाईं अझै पनि आफ्नो खातामा पहुँच गर्न सक्नुहुन्न भने, हामीलाई सम्पर्क हामी आवश्यक परिमार्जन गर्न सक्छौं भनेर: हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस.
आइतवार अगस्त 09 मा by rikoooo
यो उपयोगी थियो?
भाषा