भाषा

फिर्ता नीति

को जंबो योजना को सदस्यता को मिति देखि दिन 30 सम्म तपाईं एक फिर्ती अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। फिर्ता नियमित मात्र आफ्नो जंबो खातामा प्राविधिक समस्या छैन हाम्रो समर्थन गरेर समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा Rikoooo द्वारा प्रस्तावित गरिनेछ। यस अवस्थामा मात्र, हामी तपाईंलाई 48 घण्टा भित्र आफ्नो सम्पूर्ण आदेश फिर्ता हुनेछ। तपाईं कुनै पनि अन्य कारणले दावी बनाउन भने, हामी रकम फिर्ता स्वीकार वा छैन गर्न अधिकार।