ਭਾਸ਼ਾ

Urankjj ਲਈ ਪਰੋਫਾਈਲ

  • ਯੂਜ਼ਰ ਕਿਸਮ: ਯੂਜ਼ਰ
  • ਰੈਂਕ: ਨਿਊ ਸਦੱਸ ਨਿਊ ਸਦੱਸ
  • ਰਜਿਸਟਰ ਮਿਤੀ: 11 ਜਨ 2018
  • ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਲਾਗਇਨ: 1 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
  • ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ: UTC + 0: 00
  • ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ: 23: 47
  • ਪੋਸਟ: 2
  • ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਦ੍ਰਿਸ਼: 3183urankjj ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਪੋਸਟ

ਸੁਨੇਹਾ / ਵਿਸ਼ਾ ਜਵਾਬ / ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਪੋਸਟ
ਵਿਸ਼ਾ-ਆਈਕੋਨ
urankjj, 1 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਵੀਡੀਓ
ਜਵਾਬ:0
ਦ੍ਰਿਸ਼:7976
ਪਿਛਲੇ ਪੋਸਟ by urankjj
1 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਵਿਸ਼ਾ-ਆਈਕੋਨ
urankjj, 1 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ
ਜਵਾਬ:0
ਦ੍ਰਿਸ਼:9464
ਪਿਛਲੇ ਪੋਸਟ by urankjj
1 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਟਾਈਮ ਪੰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ: 0.187 ਸਕਿੰਟ
ਭਾਸ਼ਾ