ਭਾਸ਼ਾ

ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ
ਫਾਇਲ: 356
AIRCRAFT.png
ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ
ਫਾਇਲ: 29
ਹੈਲੀਕਾੱਪਟਰਜ਼
ਸਕੈਨਰੀ
ਫਾਇਲ: 76
SCENERIES.png
ਵੱਖ - ਵੱਖ
ਫਾਇਲ: 17
VARIOUS.png
ਸੰਦ
ਫਾਇਲ: 5
TOOLS.png
ਪੇਉਅਰਜ
ਫਾਇਲ: 0
ਭੁਗਤਾਨ. Png