ਭਾਸ਼ਾde Havilland
ਫਾਇਲ: 8
DE_HAVILland.png
Hawker Beechcraft
ਫਾਇਲ: 5
BEECHCRAFT.png
Embraer
ਫਾਇਲ: 3
EMBRAER.png
ਸੀਪਲੇਨ
ਫਾਇਲ: 5
SEAPLANE.png


Cessna
ਫਾਇਲ: 3
CESSNA.png
Antonov
ਫਾਇਲ: 4
ANTONOV.png


ATR
ਫਾਇਲ: 3
ATR2.png
ਗਲਾਈਡਰਸ
ਫਾਇਲ: 10
GLIDER.png
Britten-ਨੋਰਮਨ
ਫਾਇਲ: 2
ਬ੍ਰਿਟੇਨ-ਸਾਧਾਰਨ.ਪੀ.ਐੱਨ.ਜੀ.
Tupolev
ਫਾਇਲ: 4
TUPOLEV.png
ਲਾਕਹੀਡ
ਫਾਇਲ: 7
LOCKHEED.png


ਖ੍ਰਿਸਤੁਸ
ਫਾਇਲ: 1
PILATUS.png