ਭਾਸ਼ਾ
Politique de confidentialité

Rikoooo s'engage à protéger votre vie privée ਅਤੇ Le développement ਦੇ ਲਾ technologie qui vous Donne l'ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਲਾ ਪਲੱਸ puissante ਅਤੇ sécuritaire ਆਨਲਾਈਨ. Cette ਐਲਾਨ ਦੇ confidentialité s'applique ਔ ਸਾਈਟ ਵੈੱਬ Rikoooo.com ਅਤੇ régit ਲਾ collecte ਅਤੇ l'ਉਪਯੋਗਤਾ. ਏਨ utilisant Le ਸਾਈਟ Rikoooo, vous acceptez Les pratiques ਦੇ données décrites dans cette ਐਲਾਨ.

Collecte de ਤੁਹਾਨੂੰ personnels renseignements

Rikoooo recueille des ਜਾਣਕਾਰੀ personnellement identifiables, comme votre Adresse ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ nom prénom. Rikoooo recueille également des ਜਾਣਕਾਰੀ démographiques anonymes, qui NE sont à vous ਵਿਲੱਖਣ ਪਾਸ, comme votre ਕੋਡ ਡਾਕ, votre ਉਮਰ, sexe, ਪਸੰਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ intérêts ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ favoris. Il ya aussi des ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰ votre ਪਦਾਰਥ informatique ਅਤੇ des logiciels qui sont automatiquement ਪੈਰਾ Rikoooo collectées. CES ਜਾਣਕਾਰੀ peuvent inclure: votre Adresse IP, ਟਾਈਪ de navigateur, noms de Domaine, temps d'ACCES. CES ਜਾਣਕਾਰੀ sont ਬਰਾਬਰ Rikoooo utilisées, Le fonctionnement ਅਤੇ Le maintiens ਦੇ ਲਾ qualité du ਸੇਵਾ ਡੋਲ੍ਹ ainsi que ਡੋਲ੍ਹ fournir des statistiques générales concernant l'ਉਪਯੋਗਤਾ du ਸਾਈਟ ਵੈੱਬ Rikoooo. ਏਨ revanche gardez à l'Esprit Que SI vous divulguez des ਜਾਣਕਾਰੀ personnelles identifiables ou des données sensibles ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ publique ਬਰਾਬਰ ਉਦਾਹਰਣ depuis Le ਫੋਰਮ, CES ਜਾਣਕਾਰੀ peuvent être collectées ਅਤੇ utilisées ਬਰਾਬਰ d'autres dans. ਨੋਟ: Rikoooo NE ਬੁਝਦੀ aucune ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਚਾਰ privées ਆਨਲਾਈਨ. Rikoooo vous à ਪਰਖਣ Les ਐਲਾਨ ਦੇ confidentialité des ਸਾਈਟ ਵੈੱਬ Que vous liez vers Rikoooo afin Que vous puissiez comprendre ਟਿੱਪਣੀ CES ਸਾਈਟ ਵੈੱਬ collectent, utilisent ਅਤੇ partagent ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ. Rikoooo n'est ਪਾਸ responsable des ਐਲਾਨ ਦੇ confidentialité ou du contenu des ਸਾਈਟ ਵੈੱਬ en dehors de Rikoooo.com.

Utilisation de ਤੁਹਾਨੂੰ personnels renseignements

Rikoooo collecte ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਣ renseignements personnels exploiter Le ਸਾਈਟ ਵੈੱਬ Rikoooo.com ਡੋਲ੍ਹ ਅਤੇ fournir Les ਸੇਵਾ Que vous avez demandés. Rikoooo également ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ identifiables vous ਮੁਖ਼ਬਰ ਸੁਰ Les nouveaux téléchargements ਅਤੇ l'actualité du ਸਾਈਟ ਡੋਲ੍ਹ personnelles. Rikoooo peut également vous contacter ਬਰਾਬਰ l'intermédiaire ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ destinés à obtenir votre ਰਾਏ ਸੁਰ Les ਸੇਵਾ ou ਦੇ nouveaux ਸੇਵਾ actuels potentiels qui peuvent être offerts. Rikoooo NE ਠੇਕੇ, NE loue ਪਾਸ SES listes ਦੇ ਗਾਹਕ à des tiers. Rikoooo n'utilise ou NE divulgue aucune ਜਾਣਕਾਰੀ personnelles sensibles, telles Que La ਨਸਲ, La ਧਰਮ ou l'appartenance politique, Sans votre consentement explicite. Rikoooo garde La ਟਰੇਸ des ਸਫ਼ੇ visités ਬਰਾਬਰ ਸੰਖਿਆ membres ਔ sein ਦੇ Rikoooo.com, afin de déterminer quels ਸੇਵਾ sont Les ਪਲੱਸ populaires. Le ਸਾਈਟ Rikoooo peut divulguer ਤੁਹਾਨੂੰ renseignements personnels, Sans préavis, ਐਸਆਈ cela EST ਪਾਰ ਲਾ Loi requis.

Sécurité de ਤੁਹਾਨੂੰ renseignement personnels

Les renseignements personnels Que Rikoooo collecte sont ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ dans ਰਾਸ਼ਟਰ environnement sécurisé. Les travaillant ਡੋਲ੍ਹ Rikoooo sont tenues ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾ confidentialité ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ personnes.
assurer La sécurité ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ renseignements personnels ਡੋਲ੍ਹ, Rikoooo ਨੂੰ ਇੱਕ recours aux mesures suivantes:

  • Gestion des ACCES - personne autorisée
  • Gestion des ACCES - personne concernée
  • Logiciel de ਨਿਗਰਾਨੀ du réseau
  • Sauvegarde informatique
  • Identifiant / ਮੌਟ de ਲੱਦ
  • Pare-feu (ਫਾਇਰਵਾਲ)

Rikoooo s'engage à maintenir ਰਾਸ਼ਟਰ Haut degré ਦੇ confidentialité en intégrant Les dernières ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ permettant d'assurer ਲਾ confidentialité ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ technologiques. Toutefois, comme aucun mécanisme n'offre une sécurité maximale, une ਹਿੱਸਾ de risque EST toujours présente lorsque l'ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤਣ ਡੋਲ੍ਹ transmettre des ਤੇ personnels renseignements.

ਕਾਨੂੰਨ

Rikoooo s'engage à ਬਰਾਬਰ Les ਲੱਛਣਾ législatives ਦੇ ਲਾ Loi Française

ਸੋਧ ਦੇ cette ਐਲਾਨ

Rikoooo mettra occasionnellement à jour cette ਐਲਾਨ ਦੇ confidentialité afin de refléter ਲਾ ਸੋਸਾਇਟੈ ਅਤੇ Les commentaires des membres. Rikoooo vous à consulter régulièrement cette ਐਲਾਨ ਡੋਲ੍ਹ être informé ਦੇ ਲਾ façon dont Rikoooo ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ. Si vous pensez Que Rikoooo n'a pas respecté cette ਐਲਾਨ, s'il vous ਗੁੱਤ contactez Rikoooo ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਈ-ਮੇਲ ਅਡਰੈਸ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਾਵਾਸਕਰਿਪਟ ਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.. Nous déploierons tous les ਯਤਨ ਸੰਭਵ ਡੋਲ੍ਹ ਪਛਾਣ ਅਤੇ résoudre rapidement Le problème.