භාෂා

FlightGear ගැන (මාතෘකා නොමැත)

FlightGear ගුවන් සිමියුලේටර් මෙම FlightGear ව්යාපෘති මගින් සංවර්ධනය වූ විවෘත මූලාශ්ර, පැවතිම අගය සිමියුලේටර් වේ. ප්රථම නිකුතුව 1997 දී වූ අතර, මේ වන විට නිකුත් ගොඩක් ඇති විය.

පැවතිම අගය වුණත්, FGFS ඉතා හොඳ හා තාත්වික සිමියුලේටර් වේ. සමාකෘතියේ එය ස්වයං සමග, එය සම්බන්ධ අන් සියල්ල ද, බාගත භාවිතා කිරීම සහ තවදුරටත් වර්ධනය කිරීම සඳහා නොමිලේ. බාගත කිරීම සඳහා හෝ ඔබ ඒ ගැන වැඩි දුර දැන ගැනීමට අවශ්ය නම්, ඔබ නිල FlightGear වෙබ් අඩවිය එය කරන්න පුළුවන්, www.flightgear.org .

ඔවුන් 400 වඩා විවිධ ගුවන් යානා, බාගත කිරීම සඳහා ප්රධාන තැනක් මෙතන,: github.com/FGMEMBERS .
ඒ ගැන හොඳ දෙයක් ඔබට අවශ්ය ගුවන් යානා බාගත කිරීම සඳහා ලියාපදිංචි වීමට වන්නේ නැත.

සුන්දරත්වයෙන් වෙබ් අඩවියේ හෝ සිමියුලේටර් තුළ TerraSync පද්ධතිය භාවිතා කරමින්, ක්රම දෙකක් බාගත කර ගත හැකි ය. එසේම, ඔබේ PC බලය මත පදනම්ව, ඔබ පෙරනිමි හා HD සුන්දරත්වයෙන් අතර තෝරා ගත හැකිය.

FlightGear ද එය ම බහු ජාලයක් ඇත, නමුත් අවාසනාවකට මෙන් කිසිදු ක්රියාකාරී අථත්ය, ගුවන්, හා VATSIM හෝ IVAO වැනි විශාල පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරයෙකු වන ජාල සඳහා කිසිදු සහයෝගයක්.
  • අවසර නැත: නව මාතෘකාවක් නිර්මාණය කරන්න.
  • අවසර නැත: ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න කිරීමට.
  • අවසර නැත: ගොනු එක් කිරීමට.
  • අවසර නැත: ඔබේ පණිවුඩය සංස්කරණය කිරීමට.
0.119 තත්පර: පිටුව සංස්කරණය කිරීමට කාලය
භාෂා