භාෂා

මාතෘකාව-අයිකනය ගුවන් transat A321LR

තව
1 වසරේ 5 මාස ගණනකට පෙර #565 by CSTT-CYYZ

repaints කරන්නේ ද, ඔහු ද ඔබ කරන හෙලෝ? ව්යාපෘතිය-එයාර්බස් වගේ? ඔබ මා සාමාන්ය ලස්සන A321LR නිෙයෝ ගුවන් තට්ටුවේ හෝ පුටුවක් පමණක් A321 කරන්න, meci නම්

පහත පරිශීලක (ව) ස්තුතියි පැවසුවේ එස්

කරුණාකර ඇතුල් වන්න or ගිණුමක් තනන්න සංවාදය එක්වන ලෙස.

තව
1 මාසය 1 මසකට පෙර #707 by රාවින්

බොන්ජුයර්

උඩුගත කරන්නා
ඔබට ස්තුතියි

කරුණාකර ඇතුල් වන්න or ගිණුමක් තනන්න සංවාදය එක්වන ලෙස.

තව
1 මාසය 1 මසකට පෙර #708 by CSTT-CYYZ

කරුණාකර ඇතුල් වන්න or ගිණුමක් තනන්න සංවාදය එක්වන ලෙස.

තව
1 මාසය 1 මසකට පෙර #718 by කොනෙන්ටින්එන්එම්ක්ස්

ඔව්, 321LR 321LR 321Neo නව XNUMXNeo සඳහා පමණක් තහවුරු කර ඇති අතර XNUMX පරණ පරම්පරාව සඳහා නොව

ඔහින් තහවුරු කර ඇති අතර, 321LR හි 321 හා නව 321

පහත පරිශීලක (ව) ස්තුතියි පැවසුවේ CSTT-CYYZ

කරුණාකර ඇතුල් වන්න or ගිණුමක් තනන්න සංවාදය එක්වන ලෙස.

තව
1 මාසය 1 මසකට පෙර #721 by CSTT-CYYZ

ස්තුති

කරුණාකර ඇතුල් වන්න or ගිණුමක් තනන්න සංවාදය එක්වන ලෙස.

තව
1 මාසය 1 මසකට පෙර #725 by කොනෙන්ටින්එන්එම්ක්ස්

සිතියම පෙන්නුම් කල නොහැක, ඔබ ස්ථානය තවමත් සඳහන් කිරීමට ඔබ අසමත් වී ඇත.
ඔබව පිළිගන්නවා

කරුණාකර ඇතුල් වන්න or ගිණුමක් තනන්න සංවාදය එක්වන ලෙස.

  • අවසර නැත: නව මාතෘකාවක් නිර්මාණය කරන්න.
  • අවසර නැත: ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න කිරීමට.
  • අවසර නැත: attachements එකතු කිරීමට.
  • අවසර නැත: ඔබේ පණිවුඩය සංස්කරණය කිරීමට.
0.160 තත්පර: පිටුව සංස්කරණය කිරීමට කාලය
භාෂා