භාෂා

මාතෘකාව-අයිකනය ප්රශ්නය මිළදී ගන්න?

තව
1 වසරේ 7 මාස ගණනකට පෙර #856 by PAYSON

I just received an email from a Peter Hawthorne. Sounds like he and some of his colleagues wish to merge with Rikooo . Please read and see if you don't think it sounds like the end of the best free ware sites on line. See what you think.
PAYSON

කරුණාකර ඇතුල් වන්න or ගිණුමක් තනන්න සංවාදය එක්වන ලෙස.

තව
1 වසරේ 7 මාස ගණනකට පෙර #857 by rikoooo

Hello Payson,

Sorry but I don't have a clue of what you are talking about... ?

And I don't know who is Peter Hawthorne.

සුබ ගුවන්


එරික් - පොදු පුවත් පරිපාලක - උදව් කිරීමට සෑම විටම සතුටු

කරුණාකර ඇතුල් වන්න or ගිණුමක් තනන්න සංවාදය එක්වන ලෙස.

තව
1 වසරේ 7 මාස ගණනකට පෙර #858 by PAYSON

Peter Hawthorne <මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්රීය කිරීම අවශ්යවේ.>
Dec 11 (1 day ago)

to me
ආයුබෝවන් කොහොම ද,
I just read DOWNLOADS FOR FSX, FSX-Steam and Prepar3D - Rikoooo, I've shown it to some colleagues and we think a collaboration between us could work well.

I represent a digital marketing agency currently working with a leading technology company who operate in the same marketplace as Android. We would like to feature a unique piece of content on your site on behalf of our client. For the privilege, we'd be happy to pay you somewhere in the region of $65.

Let me know your thoughts.

සුභ පැතුම්,

පීටර්

කරුණාකර ඇතුල් වන්න or ගිණුමක් තනන්න සංවාදය එක්වන ලෙස.

තව
1 වසරේ 7 මාස ගණනකට පෙර #859 by PAYSON

Peter Hawthorne
2:34 AM (13 hours ago)

to me
Hello Keith,

Thanks for getting back to me.

To give you an idea on what we do, we would be looking to write sponsored content for your site. This content would usually come in the form of a 500-word article and would include a ‘do-follow’ link to our client. The writer of the article would spend time on your site and get a feel for tone, style, and the type of content you usually post. They can go and write a tailored article for your blog. You can review, edit and reject the article if you find it not suitable. We want to contribute to your site and pay you for the privilege of posting it. However, we don't divulge the name of our clients or brands at this stage - normally only when the articles are sent over for review.

As long as you are comfortable, we would also request that the post not be marked as ‘sponsored’.

In this regard, would you accept sponsored posts at www.rikoooo.com/ ? If the price we offered in our previous email ($65 per post) is acceptable to you, just let me know so we can proceed further.

සම්බන්ධයෙන්,
පීටර්

කරුණාකර ඇතුල් වන්න or ගිණුමක් තනන්න සංවාදය එක්වන ලෙස.

තව
1 වසරේ 7 මාස ගණනකට පෙර #860 by PAYSON

These are the emails I'm receiving. I trust you see my concern. I don't think I'm even supposed to see these. Some sort of SNAFU.
Regards PAYSON

කරුණාකර ඇතුල් වන්න or ගිණුමක් තනන්න සංවාදය එක්වන ලෙස.

තව
1 වසරේ 7 මාස ගණනකට පෙර - 1 වසරේ 7 මාස ගණනකට පෙර #861 by rikoooo

හෙලෝ,

Thank you for your reply,

This is actually a spam and those emails are generated automatically by the spammer or bot.

Don't reply to them

Another example here : www.mail-archive.com/[email protected]/msg28201.html

සුබ ගුවන්


එරික් - පොදු පුවත් පරිපාලක - උදව් කිරීමට සෑම විටම සතුටු
අවසන් සංස්කරණය: 1 වසර 7 මාස ගණනකට පෙර rikoooo.

කරුණාකර ඇතුල් වන්න or ගිණුමක් තනන්න සංවාදය එක්වන ලෙස.

  • අවසර නැත: නව මාතෘකාවක් නිර්මාණය කරන්න.
  • අවසර නැත: ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න කිරීමට.
  • අවසර නැත: ගොනු එක් කිරීමට.
  • අවසර නැත: ඔබේ පණිවුඩය සංස්කරණය කිරීමට.
0.325 තත්පර: පිටුව සංස්කරණය කිරීමට කාලය
භාෂා