භාෂා

මාතෘකාව-අයිකනය විසඳිය නව පැකේජය.

තව
3 සති 1 දිනකට පෙර #1296 by අයිරිටෝ

Hello! Would you be able to add the Westjet package?

They have the Boeing 737-600-700-800 and MAX. the 800 and max have both tips up and down. They also have a 767-300 and a Saab 340.

Thanks! This would be much appreciated for my FSX Multiplayer group. My favourite airline!

<3333

කරුණාකර ඇතුල් වන්න or ගිණුමක් තනන්න සංවාදය එක්වන ලෙස.

තව
3 සති 1 දිනකට පෙර #1297 by අයිරිටෝ

And I didn't mean to put the "Solved" thing there. Meant it to be a question!

Sorry ;3

කරුණාකර ඇතුල් වන්න or ගිණුමක් තනන්න සංවාදය එක්වන ලෙස.

  • අවසර නැත: නව මාතෘකාවක් නිර්මාණය කරන්න.
  • අවසර නැත: ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න කිරීමට.
  • අවසර නැත: attachements එකතු කිරීමට.
  • අවසර නැත: ඔබේ පණිවුඩය සංස්කරණය කිරීමට.
0.102 තත්පර: පිටුව සංස්කරණය කිරීමට කාලය
භාෂා