භාෂා

මාතෘකාව-අයිකනය ප්රශ්නය Un souci avec P3D V4

තව
8 මාස 3 සති පෙර - 8 මාස 3 සති පෙර #1434 by බොබෝබෝ

බොන්සොයර් ඕ බොන්ජෝර් ous ටූස්,

Je viens de faire l'accisition de "P3DV4 Professional "etant donné que j'en avait assez des" Bug à répétition "sur FSX, et on peut dir que j'en galère lourdement car la moitier de mes Addon ne sont pas compatible… mais pas grave.

Donc je rencontre un souci un peut particulier… et “Oui encore du PMDG!”. Le PMDG 737 fonctionne correctement, le QW787 ggalement mais le PMDG 777-200 200LRF et Extension 777-300, ont pas de souci mais P3D ne fonctionne pas නිවැරදි කිරීම.

ඩොන්ක් ප්ලස් ඩිස්ප්ලිකේෂන් සිම්පෝස්, වෙළුම් පැරිස් - රියුනියන්, ලෝර්ස්ක් ජේ ලාන්ස් P3D tout est fonctionnel menu accueil "OK" sélection aéroport de départ "OK" (On va prendre T2G - LFPG désolé pour les adeptes de Jetstream Design LFPO mais la version FSX අනුකූල නොවේ P3DV4 et plus d'argent pour le moment), plan de vol "OK", AI Traffic "OK", ActiveSky "OK", sélection de l'avion "PMDG 777-300 AF" "OK". Et la c'est la ව්‍යසනය… au lancement du vol "Absence de barre de chargement!". Rien ne se passe, mais vraiment rien.

Alors que pour tout les autres vols tout ce passe bien. J'ai un "BLACK WINDOWS DE P3DV4! ", J'ai aussi testé avec au lancement un PMDG737 ou un A330 de BlackBox Simulation puis de changeé d'avion mais… rien, Rien, RIEN! Toujours ce Black Windows de P3DV4!

ඩොන්ක් ජේ ටූට් ඩිස්ටින්ස්ටලර්, සහ රයින්ස්ටලර්. අමතන්න PMDG සහාය… sa fait 2 semaines. අමතන්න Prepar3D support… ils m'ont donner un lien de Mise a Jour mais rien y fait toujours le même soucis (il ont notifier en passant qu'ils ont beaucoup de soucis avec PMDG de m'en passer dans la mesure du possible, mais non 120 € les addons merci mais je veux en profité), donc je me tourne vers la commauté.

ප්‍රශ්න:

_ ක්වෙල්ස් සොන්ට් ලෙස් සිදුවිය හැකි දේ?
_Bien sur comment le réglé?
අදහස් දක්වන්න cela ce fait t il que seul les PMDG 777 sont impacté et pas les autres?

ප්ලස් ඩි ඉන්ෆෝ සර් ලෙ පීසී සහ P3DV4

Processseur AMD Ryzen 5 2600 (3.9Ghz)
VGA ගිගාබයිට් GTX 1650
8GO DDR4

P3DV4 ප්‍රොෆෙෂනල් à ජෝර්
PMDG 737 avec correctifs
QalityWing 787
බ්ලැක්බොක්ස් සමාකරණය A330 A340 පෙරවදන
PMDG 777 avec correctifs
FSDG: මොරිෂස්, රියුනියන්, මයෝට්
ජෙට්ස්ට්රීම් නිර්මාණය: නැන්ටෙස්
JustSim: හොඳයි
කුලී රථ: එල්එෆ්පීජී - රෝයිසි
නිවර්තන සිම්: මාටිනික්
ෆ්ලයිට්බීම් චිත්‍රාගාරය: සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ

Je tiens à remercier ceux qui auront déjà pris le temps de lire mon post, ceux qui vont pourvoir m'aidé. ඊට් ජේ ටයින්ස් à ප්‍රෙසිස් ක්වි සී නෙස්ට් පාස් බ්ලැක් ගේජස් ඩි පීඑම්ඩීජී (ක්වොන්ඩ් ඔන් පයි ඉල් යා පාස් ඩි සූචි… එන්ෆින්…), බ්ලැක් වින්ඩෝ ඩි P3D sans barre de chargement.

මර්සි, ප්ලස් ලෙස් වොයේජර්ස්!

අවසන් සංස්කරණය: 8 මාස 3 සතිපතා පෙර බොබෝබෝ.

කරුණාකර ඇතුල් වන්න or ගිණුමක් තනන්න සංවාදය එක්වන ලෙස.

  • අවසර නැත: නව මාතෘකාවක් නිර්මාණය කරන්න.
  • අවසර නැත: ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න කිරීමට.
  • අවසර නැත: ගොනු එක් කිරීමට.
  • අවසර නැත: ඔබේ පණිවුඩය සංස්කරණය කිරීමට.
0.143 තත්පර: පිටුව සංස්කරණය කිරීමට කාලය