භාෂා

මාතෘකාව-අයිකනය ප්රශ්නය ATR 42 / 72 අවධානයෙන් තොරයි

තව
8 මාස 1 සතියකට පෙර #1447 by මැක්රේ

I installed your ATR livery packs, but realised they are in fact total aircraft installations. However when I select an aircraft the panels are horribly out-of-focus. Is there any remedy for this. The version has some good features but is rendered useless with the focus problem.

කරුණාකර ඇතුල් වන්න or ගිණුමක් තනන්න සංවාදය එක්වන ලෙස.

  • අවසර නැත: නව මාතෘකාවක් නිර්මාණය කරන්න.
  • අවසර නැත: ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න කිරීමට.
  • අවසර නැත: ගොනු එක් කිරීමට.
  • අවසර නැත: ඔබේ පණිවුඩය සංස්කරණය කිරීමට.
0.150 තත්පර: පිටුව සංස්කරණය කිරීමට කාලය