භාෂා

මාතෘකාව-අයිකනය ප්රශ්නය ships...

තව
2 වසර 3 මාස ගණනකට පෙර #197 by PAYSON

Sure would like to see one or two WWII aircraft carriers.

පහත පරිශීලක (ව) ස්තුතියි පැවසුවේ Gh0stRider203

කරුණාකර ඇතුල් වන්න or ගිණුමක් තනන්න සංවාදය එක්වන ලෙස.

තව
2 වසර 3 මාස ගණනකට පෙර #198 by Gh0stRider203

ya know that's not a bad idea man! :)


Gh0stRider203
ඇමරිකානු ගුවන් VA
අයිතිකරුෙග් / ප්රධාන විධායක නිලධාරී

www.facebook.com/AmericanAirwaysVA

කරුණාකර ඇතුල් වන්න or ගිණුමක් තනන්න සංවාදය එක්වන ලෙස.

තව
2 වසර 3 මාස ගණනකට පෙර #202 by PAYSON

What's not to love? Am I right? 1 or 2 WWII carrier fleets. Don't take me wrong, I love slammin' on the decks we have now, but it's a little too ez with the latest Corsair (even though not a WWII aircraft, it used the same carriers). The latest in the carrier planes is a goooody. Of course, all the Grumman cats hold a special place in my heart. I have an fsx version of what looks like to be a bitchin' WWII flat top, just can't figure out how to install it. It doesn't have the same installer Rikooo has. Got to run, (literally, got to do some joggin')
Back to the clouds, PAYSON

කරුණාකර ඇතුල් වන්න or ගිණුමක් තනන්න සංවාදය එක්වන ලෙස.

තව
2 වසර 3 මාස ගණනකට පෙර #207 by Gh0stRider203

I couldn't agree more. always fun to try and keep things authentic as possible :)

I honestly would have no clue how to install that fleet without having the file in front of Me. I can only assume that you would install it to the scenery folder, and if it's not automatically added to FSX, then add it in manually...


Gh0stRider203
ඇමරිකානු ගුවන් VA
අයිතිකරුෙග් / ප්රධාන විධායක නිලධාරී

www.facebook.com/AmericanAirwaysVA

කරුණාකර ඇතුල් වන්න or ගිණුමක් තනන්න සංවාදය එක්වන ලෙස.

  • අවසර නැත: නව මාතෘකාවක් නිර්මාණය කරන්න.
  • අවසර නැත: ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න කිරීමට.
  • අවසර නැත: ගොනු එක් කිරීමට.
  • අවසර නැත: ඔබේ පණිවුඩය සංස්කරණය කිරීමට.
0.216 තත්පර: පිටුව සංස්කරණය කිරීමට කාලය
භාෂා