භාෂා

මාතෘකාව-අයිකනය ප්රශ්නය A330 මෙගා පැක්

තව
2 වසර 3 මාස ගණනකට පෙර #232 by Numan28

Hello! I have downloaded the A330-300-200 Package.
But there is no VC on my Turkish Airlines A330-300:
Can anyone help me?

කරුණාකර ඇතුල් වන්න or ගිණුමක් තනන්න සංවාදය එක්වන ලෙස.

තව
2 වසර 3 මාස ගණනකට පෙර #233 by Dariussssss

There are two versions in the package ,one is made by POSKY,that one doesn't have a VC. Another made by Thomas Ruth has a VC.

No worries,if everything is installed correctly,you have both.

Let us know if there are any other problems.

සම්බන්ධයෙන්

පහත පරිශීලක (ව) ස්තුතියි පැවසුවේ Gh0stRider203

කරුණාකර ඇතුල් වන්න or ගිණුමක් තනන්න සංවාදය එක්වන ලෙස.

තව
2 වසර 3 මාස ගණනකට පෙර #235 by Numan28

Which of them is the POSKY version and which is the Thomat Ruth version?

කරුණාකර ඇතුල් වන්න or ගිණුමක් තනන්න සංවාදය එක්වන ලෙස.

තව
2 වසර 3 මාස ගණනකට පෙර #238 by Dariussssss

When you go to select the aircraft,there are 3 drop-down lists,or menus:aircraft manufacturer ,publisher and aircraft type. Click on publisher,choose Thomas Ruth. Don't worry if you see Thomas Ruth-Luis Quintero,it's the same thing.

මෙම දාගැබ් හදද්දී.

පහත පරිශීලක (ව) ස්තුතියි පැවසුවේ Gh0stRider203

කරුණාකර ඇතුල් වන්න or ගිණුමක් තනන්න සංවාදය එක්වන ලෙස.

තව
2 වසර 3 මාස ගණනකට පෙර #239 by Numan28

Is there no a330-300 or 200 with passenger seats and VC?

කරුණාකර ඇතුල් වන්න or ගිණුමක් තනන්න සංවාදය එක්වන ලෙස.

තව
2 වසර 3 මාස ගණනකට පෙර #242 by Dariussssss

huh....no clue about that,really. Like I said, A330 by TR comes with VC,but does it have a passenger cabin,really don't know. I have a same pack installed but since I don't care about the cabin,I was not looking for it.

කරුණාකර ඇතුල් වන්න or ගිණුමක් තනන්න සංවාදය එක්වන ලෙස.

තව
2 වසර 3 මාස ගණනකට පෙර #243 by Numan28

But there is no A330-300 by thomas ruth there are in the posky version, and you said that they are without VC

කරුණාකර ඇතුල් වන්න or ගිණුමක් තනන්න සංවාදය එක්වන ලෙස.

තව
2 වසර 3 මාස ගණනකට පෙර #244 by Dariussssss

...oh man.....

OK,first -give me the link to the aircraft pack you downloaded
Second,is it from here or somewhere else?
Third,is it installed correctly?

This is the one I have:http://www.rikoooo.com/downloads/viewdownload/6/799

and right now,in my FSX I have a TR A330-300 up and running. So,give us more info.

පහත පරිශීලක (ව) ස්තුතියි පැවසුවේ Gh0stRider203

කරුණාකර ඇතුල් වන්න or ගිණුමක් තනන්න සංවාදය එක්වන ලෙස.

තව
2 වසර 3 මාස ගණනකට පෙර #245 by Gh0stRider203

Dariussssss wrote: right now,in my FSX I have a TR A330-300 up and running. So,give us more info.


ok well, I'm on your six in an F-14, sidewinders locked onto you since you've been declared a hostile target.....I've been given the go-ahead to fire if you make one wrong move.....

:P


Gh0stRider203
ඇමරිකානු ගුවන් VA
අයිතිකරුෙග් / ප්රධාන විධායක නිලධාරී

www.facebook.com/AmericanAirwaysVA

කරුණාකර ඇතුල් වන්න or ගිණුමක් තනන්න සංවාදය එක්වන ලෙස.

තව
2 වසර 3 මාස ගණනකට පෙර #246 by Dariussssss

What I did wrong? I really did my best to help out here. If I said or did something wrong,I apologize for it,but I really don't think I did.

සම්බන්ධයෙන්

පහත පරිශීලක (ව) ස්තුතියි පැවසුවේ Gh0stRider203

කරුණාකර ඇතුල් වන්න or ගිණුමක් තනන්න සංවාදය එක්වන ලෙස.

  • අවසර නැත: නව මාතෘකාවක් නිර්මාණය කරන්න.
  • අවසර නැත: ඊ-මේල් මගින් පිලිතුරු දෙන්න කිරීමට.
  • අවසර නැත: ගොනු එක් කිරීමට.
  • අවසර නැත: ඔබේ පණිවුඩය සංස්කරණය කිරීමට.
කරණු: Gh0stRider203
0.235 තත්පර: පිටුව සංස්කරණය කිරීමට කාලය
භාෂා