භාෂා
20-08-2012 නිර්මාණය
15-10-2012 වෙනස් කලේය
බාගත කිරීම්: 11 541
ප්රමාණය: 10.2 මෙබ
බලපත්රය පැවතිම අගය බාහිර
FS2004 අනුකූල අනුවාදය සඳහා මෙහි ක්ලික් කරන්න. අභිරුචි මිනුම් සහ ශබ්දය පරිවර්තනය කළ ගතික VC ඇතුළත් කිරීම FSX. වයස්ගත වූ මොරේන්-සෝල්නියර් රැලි වෙනුවට 1970 මැද භාගයේදී සොකාටා ටීබී පරාසය පිළිසිඳ ගන්නා ලදී. ඒවා විනෝද චාරිකා හෝ ව්‍යාපාර සඳහා සැහැල්ලු ගුවන් යානා වේ. TB-10 ටොබැගෝ ගුවන් යානය යනු ... වැඩිදුර කියවන්න
අනුකූල P3Dv1FSX-එස්.ඊFSX-SP2
ගොනුවේ නම socata_tb10_tobago_full_package_fsx_p3d.zip
3D අතථ්‍ය කොක්පිට්
පෝට් ඕවර් අනුකූල නොවේ P3Dv4