භාෂා

බීච්ක්‍රොෆ්ට් B1900D ප්‍රාදේශීය ගුවන්යානය FSX

තොරතුරු

අනුවාද දෙකකින් ඉතා ලස්සන පැනලය. සියලුම උපකරණ ක්‍රියාකාරී වේ.

19 ආසන, ගතික සහ පූර්ණ සජීවිකරණය, බැබළීම සහ පරාවර්තන වයනය. 2D පුවරුවක් සහ අතථ්‍ය කොක්පිට් එකක් “සම්පූර්ණ මගී කැබින්, පඩි පෙළ සහිත මගී දොර විවර කිරීම, බඩු දොර සහ“ අභිරුචි ශබ්දයක් ඇතුළත් වේ. ත්වරණය / SP2 සමඟ අනුකූල වේ.

අපි කැමති පරිදි ඇඩෝනයක්.

තොරතුරු