භාෂා

කොට කලිසම් SD3-30 FS2004

තොරතුරු

සඳහා FSX අනුකූල අනුවාදය මෙහි ක්ලික් කරන්න. කොට කලිසම් SD3-30, 30 මගී turboprop STOL ප්රවාහන. ගුවන් ස්කොට්ලන්තයේ (ස්කොට්ලන්තය). එම ඇසුරුම තුල මගී සහ භාණ්ඩ අනුවාදයන්. අභිරුචි මණ්ඩලයක්, උපකුලපති මහාචාර්ය ආනන්ද ජයවර්ධන, පූර්ණ, කැබින් ආකෘති නිර්මාණය, ශබ්ද, පිරික්සුම් ලැයිස්තු සහ ref සමග FS2004 සඳහා සම්පූර්ණ පැකේජය.

තොරතුරු